Artis


Amsterdam, 5 oktober 1999

Persbericht

Leven buiten de aarde

Dinsdag 19 oktober a.s. zal prof. dr. H.N.A. Priem, hoogleraar in de Planetaire Geologie aan de Rijksuniversiteit Utrecht en curator van het Artis Geologisch Museum, een boeiende lezing houden over leven buiten de aarde.

Deze lezing wordt gehouden in de koepel van het Artis Planetarium en vangt aan om 20:00 uur.

Leven, de biosfeer in al zijn verschijningsvormen, vormt al 4 miljard jaar een onlosmakelijk deel van onze planeet. Al die tijd hebben biologische processen de functionering en ontwikkeling van de Aarde mede bepaald. Is onze planeet daarmee iets uitzonderlijks in het Heelal, of is leven een ook elders voorkomende, `andere' verschijningsvorm van de materie die overal tot ontwikkeling komt waar de omstandigheden het toelaten?

De koepel van het Artis Planetarium, ingang aan de Plantage Kerklaan, is open vanaf 19:30 uur. De lezing is afgelopen om 22:00 uur. De toegang is gratis voor Artis-abonnementhouders en donateurs van het Geologisch Museum. Overige belangstellenden betalen f 12,50.


--------------------------------------------------

Deel: ' Lezing in Artis Planetarium Leven buiten de aarde '
Lees ook