Ingezonden persbericht

PERSBERICHT

Almere, 4 maart 2003

Lezing in Crematorium Goutum over euthanasie

Tien crematoria van Yarden Uitvaartzorg vormen van oktober 2002 tot en met april 2003 het decor voor een serie lezingen van de Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie (NVVE). Op woensdag 19 maart 2003 vindt een lezing plaats in Crematorium Goutum, Yndyk 1 te Goutum. De avond duurt van 19.30 tot 22.00 uur. Vanaf 21.00 uur is er gelegenheid tot het stellen van vragen. De toegang is gratis. Reserveren is noodzakelijk: telefoon 058 288 1626.

Open gesprek

Het initiatief voor de lezingen komt vanuit Yarden Vereniging rondom het levenseinde. Yarden Vereniging, die meer dan 900.000 leden telt, heeft als een van haar doelstellingen het stimuleren van een open gesprek rondom het levenseinde. Dat doet zij door allerlei evenementen zoals symposia, voorstellingen en themabijeenkomsten te organiseren in crematoria, scholen en andere locaties. Yarden Vereniging wil met deze serie lezingen geen stelling nemen over euthanasie, maar het onderwerp bespreekbaar maken.

Na Goutum wordt nog een lezing gegeven in Crematorium Schoterhof in Heerenveen.

Deel: ' Lezing in Crematorium Goutum over euthanasie '
Lees ook