"EUROPA EN HET ZUIDEN: WERELDSPELER BUITENSPEL?"


- Een lezingenserie van SID-Nederland over de mondiale verantwoordelijkheid van de Europese Unie in de internationale en ontwikkelingssamenwerking -

V O O R A A N K O N D I G I N G
2e lezing in de SID-cyclus 2000:

HON. CARL B. GREENIDGE (ACP)

EEN KIJKJE IN DE POST LOMÉ-KEUKEN,

maandag 21 februari 2000, Vrije Universiteit, Amsterdam.

Rotterdam, 10 februari 2000

Op maandag 21 februari aanstaande verzorgt de heer Carl Greenidge, plaatsvervangend Algemeen Secretaris van de ACP - de African, Caribbean and Pacific group of States -, de tweede lezing in de nieuwe SID-serie: "Europa en het Zuiden: wereldspeler buitenspel?". De lezing vindt plaats in het Auditorium van de Vrije Universiteit, De Boelelaan 1105, Amsterdam. Aanvang: 18.00 uur.

De heer Greenidge zal - vanuit het perspectief van de mondiale verantwoordelijkheid van de EU en de noodzaak van een helder extern EU-beleid - vooral ingaan op de totstandkoming en de toekomst van het nieuwe verdrag tussen EU en de ACP-landen. Dit zeer recent - begin februari - gesloten verdrag vervangt het 25 jaar oude Lomé-akkoord. Het legt de samenwerking tussen de EU en de voormalige koloniën op het gebied van handel en ontwikkelingssamenwerking voor 20 jaar vast.

Carl Greenidge - oud-Minister van Financiën van Guyana - was zeer actief betrokken bij de onder-handelingen van het nieuwe verdrag. Daarom ontvangt u dit keer de uitgebreide SID-uitnodiging later dan u van ons gewend bent. Wij hopen u met deze vooraankondiging toch tijdig op de lezing te attenderen.

Met vriendelijke groet,
Rolf Wijnstra,
Secretaris SID-Nederland

U kunt zich alvast opgeven bij:
Secretariaat van SID-Nederland
p.a. burO Op Orde
Breitnerstraat 75A
3015 XC Rotterdam
tel/fax: 010 4367891
e-mail: buro.op.orde@luna.nl

Deel: ' Lezing in de SID-cyclus 2000 over verdrag EU en ACP-landen '
Lees ook