Aan: Alle belangstellenden in informatie architecturen

Lezing: ''Informatie Architectuur: Een definitie in wording''

met aansluitend een open discussie

Datum: donderdag 17 juni 1999 (na de NGGO/GIA ledenvergadering)
Aanvang: 19.30 uur (ontvangst). Het programma start om 19.45 uur

Sluiting: Omstreeks 21.15 uur, daarna informeel samenzijn

Locatie: Wegrestaurant De Meern
Meerndijk 59, De Meern (vlakbij Utrecht aan de A12)
tel. 030-6661444

Kosten: NGGO/GIA-leden gratis, niet-leden f 10,--. Studenten f 5,--

Aanmelding: Via een reply E-mail

Evenementen@GIA.nl

In de reply E-mail gaarne uw naam, (eventueel) de naam van uw bedrijf en uw postadres.

Wat is een Informatie Architectuur? En waarom zou je daar eigenlijk over willen nadenken?
De GIA werkgroep DEFINITIE heeft onlangs een eerste omschrijving van het begrip ''Informatie Architectuur'' op de GIA-website geplaatst. Hieromheen is vervolgens een flinke discussie gestart. Op deze avond zullen werkgroepleden een toelichting geven op de overwegingen die zij hebben gehad en de afwegingen die gemaakt zijn om tot deze definitie en -daarmee- tot deze eerste afbakening van vak- en beroepsontwikkeling te komen. Proces, inhoud en context, doel en betekenis van Informatie Architectuur zullen daarbij aan de orde komen. Zoals ook de website van het GIA vermeldt: de definitie van ''Informatie Architectuur'' is niet statisch, maar bedoeld om het gesprek hierover te stimuleren.Er zal dus gelegenheid tot discussie gecreëerd worden aan de hand van enkele prikkelende stellingen.
De resultaten daarvan zullen meegenomen worden in de volgende versie van de definitie. De werkgroep is voornemens de nieuwe versie rond de zomer op te leveren.

De sprekers:

Martin Op 't Land
Martin studeerde wiskunde (hoofdrichting informatica) en heeft inmiddels 14 jaar ervaring met het in samenhang vormgeven van business en ICT. De laatste jaren met speciale aandacht voor het vermogen van de informatievoorziening om mee te kunnen bewegen met veranderende business-eisen.
Martin is senior business consultant en Certified Architect (business, information, application) bij Cap Gemini Benelux. Hij doceert aan Cap Gemini University (Béhoust), is voorzitter van de GIA-werkgroep DEFINITIE, geeft regelmatig lezingen over flexibiliteit van informatievoorziening. Hij heeft diverse publicaties op zijn naam staan waaronder ''Risk control'' en over ''Architectuur en Component Based Development in de financiële wereld''.

Anton Slijkhuis
Anton is ruim 10 jaar werkzaam in de IT. In die periode heeft hij het pad van systeemontwerper tot senior informatie analist doorlopen. Hij is werkzaam bij de Wapen- en Commandosystemen Bedrijfs Unit van de Koninklijke Landmacht. De laatste 5 jaar met name op het gebied van wat bij de KL het ''smart buyership'' wordt genoemd.
Allereerst heeft dit betrekking op het gezamenlijk met gebruikersorganisaties analyseren van de aan de informatiesystemen te stellen eisen. Daarnaast heeft dit ook betrekking op het begeleiden van externe leveranciers bij de realisatie van de systemen.

Lucas van der Valk
Lucas heeft 18 jaar ervaring in het wederzijds afstemmen van business en IT. Hij studeerde politicologie, filosofie en organisatiekunde. Bekleedde diverse advies-, commerciële en managementfuncties bij IBM, Volmac, Digital Equipment en KPMG Management Consulting. Momenteel maakt hij deel uit van het management team van Devote Business Solutions te Bunnik en vervult hij voor zijn klanten de rollen van programma-manager en informatie-architect. Lucas gaf jarenlang internationale trainingen op het gebied van informatie-architecturen en informatie-strategieën.

Graag tot ziens op donderdag 17 juni a.s. in De Meern.

Met vriendelijke groet,

Steven F.N. van ’t Veld bc RI
Voorzitter GIA en NGGO

Deel: ' Lezing 'Informatie Architectuur Een definitie in wording' '
Lees ook