Landbouwuniversiteit Wageningen


wo 20-01-99 INSECTEN IN DE AFRIKAANSE EN EUROPESE CULTUUR


tijd 20.00-22.00 uur

plaats De Wereld, 5 Meiplein 1, Wageningen
onderwerp lezing `Insecten in de Afrikaanse cultuur' door dr.ir. Arnold van Huis (entomologie, LUW) en `Insecten in de Europese cultuur' door prof.dr. Marcel Dicke (entomologie, LUW) in het kader van de lezingenserie `Insecten en Maatschappij'

informatie afd. voorlichting en pr, Gert van Maanen, tel. 0317-485003
internet https://www.wau.nl/entolez.html

Arnold van Huis spreekt over de rol van insecten in de Afrikaanse cultuur. Hij bestudeerde het traditionele gebruik van insecten in Afrika. Van Huis interviewde hiervoor 180 Afrikanen uit negentien verschillende landen. Tijdens de lezing passeren spinnen die toekomst voorspellen en weerkundige sprinkhanen de revue. Marcel Dicke spreekt over de rol van insecten in de Europese cultuur. De Europese cultuur is sterk beïnvloed door het christendom en de Griekse beschaving. In de Bijbel zijn insecten meestal ongeluksbrengers, de Grieken verwonderen zich vooral over de zespotigen. Dicke vertelt niet alleen iets over de oudheid, maar ook over het voorkomen van insecten in hedendaagse cultuuruitingen, zoals de schilderkunst.

Zoekwoorden:

Deel: ' Lezing Insecten in de Afrikaanse en Europese cultuur '
Lees ook