Landbouwuniversiteit Wageningen


lwo 10-02-99 INSECTEN VORMEN HET LEEUWENDEEL VAN DE BIODIVERSITEIT OP AARDE


tijd 20.00-22.00 uur

plaats De Wereld, 5 Meiplein 1, Wageningen
onderwerp lezing `De Nederlandse biodiversiteit bestaat uit wormen en insecten' door drs. Peter Koomen (Naturalis - Nationaal Natuurhistorisch Museum, Leiden) en `Parasitaire insecten: variatie leidt tot variatie' door prof.dr. Louise Vet (entomologie, LUW) in het kader van de lezingenserie `Insecten en Maatschappij'

informatie afd. voorlichting en pr, Gert van Maanen, tel. 0317-485003
internet https://www.wau.nl/entolez.html

Biologen hebben tot nu toe 1,4 miljoen verschillende soorten beschreven, waarvan de meeste insecten zijn. Schattingen van het totaal aantal soorten varieert van 10 tot 100 miljoen. Volgens drs. Peter Koomen bestaat de Nederlandse biodiversiteit vooral uit insecten en wormen. Het aantal gewervelde dieren lijkt groot (544 soorten) maar valt in het niet bij de enorme aantallen wormen (bijna 3000 soorten) en insecten plus andere kriebelbeesten (duizendpoten, spinnen e.d.): samen goed voor zo'n 20.000 Nederlandse soorten. Om de biodiversiteit in Nederland zo goed mogelijk in stand te houden, kan de aandacht daarom het beste worden verschoven van gewervelde naar ongewervelde dieren, met name insecten. Prof.dr. Lousie Vet vertelt over het belang van parasitaire insecten voor de biodiversiteit. Parasitaire insecten zijn zogenaamde sleutelsoorten en het verlies of verwijdering van sleutelsoorten heeft een groot effect op het functioneren van het hele ecosysteem. Tezamen met andere natuurlijke vijanden, zoals ziekteverwekkers en rovers (predatoren), houden parasitaire insecten populatiedichtheden van plantenetende insecten op een laag niveau. Zo blijft de wereld groen en kunnen wij gewassen oogsten voordat de insecten dat doen.

Deel: ' Lezing Insecten vormen leeuwendeel van de biodiversiteit '
Lees ook