Universiteit van Amsterdam


Persuitnodiging

Lezing over invloed klimaat op evolutie van de mens

Persbericht 2 februari 1999

Vrijdag 5 februari 1999 houdt professor Elisabeth Vrba van Yale University in de Verenigde Staten een lezing over de invloed van het klimaat op de evolutie van de mens en andere zoogdieren. De titel is: "Recent research on how climate influences evolution: from macro-turnover to macro-changes in morphology".

Professor Vrba onderzoekt in zuidelijk Afrika de evolutie van de mens. Omdat van mensen maar weinig fossiele resten gevonden zijn, beschrijft zij de evolutie van de mens mede aan de hand van de evolutie van andere zoogdieren. Hiervan zijn meer fossielen gevonden. Het milieu waarin de mens zich ontwikkelde kan hiermee gereconstrueerd worden. Vrba richt zich daarbij in het bijzonder op de invloed van het klimaat. Gebleken is dat het uitsterven en ontstaan van nieuwe diersoorten regelmatig samenvalt met grote klimaatveranderingen. Het klimaat lijkt daarmee een grotere rol te spelen in de evolutie dan tot nu toe werd aangenomen.

De lezing is onderdeel van een seminarreeks van het Instituut voor Systematiek en Oecologie van de UvA.

datum: vrijdag 5 februari
tijd: 10.30 uur
plaats: Anna's Hoeve, gebouw VI, zaal 2-4, Kruislaan 318, (tegenover gebouw I, met idem nummer 318), Amsterdam

Deel: ' Lezing Invloed klimaat op evolutie van de mens '
Lees ook