DE BOMENSTICHTING

lezing Wouter van Dieren

Liberalisering en de Boomloze lente
lezing Wouter van Dieren

Op 16 oktober 2001 organiseert de Bomenstichting voor de 7e keer de Dierckx-lezing. Zoals ieder jaar bevindt het thema zich op het kruispunt van bomen en cultuur. Dit jaar zal de lezing worden verzorgd door dhr. Wouter van Dieren, lid van de club van Rome. Hij belicht de schaduwzijde van de liberalisering in zijn lezing 'Liberalisering en de boomloze lente; dertig jaar na Rachel Carson'.

Liberalisering en de Boomloze Lente
Het is niet voor niets dat de levensboom, de stamboom en de boom van goed en kwaad bestaan. Via de boom verbond de cultuur zich met de aarde, en als de laatste boom is omgehakt sterft ook de cultuur. De bedreiging van natuur, milieu, landschap, bossen en bomen is een vorm van barbarij, opgedrongen door het cynische mensbeeld van markt en liberalisering, waarbij de relatie van de mens tot zijn omgeving is gereduceerd tot calculatie, hebzucht en doorgeslagen individualisering. Na de .Dode lente. van Rachel Carson (1962) komt op een dag het boek .Boomloos. uit waarin een onherkenbare wereld wordt vertoond die helaas op veel plaatsen al bestaat.

Wouter van Dieren
Sinds 1968 is Wouter van Dieren betrokken bij wereldwijde milieuactiviteiten op uiteenlopende gebieden als wetenschap, media en politiek. Hij ontving verschillende prijzen en erefuncties voor zijn pionierswerk op het gebied van milieumanagement en duurzaamheidsbeleid. Naast het directeurschap van IMSA Amsterdam is Van Dieren lid van de Club van Rome en bekleedt hij nog talloze andere functies.
IMSA Amsterdam is een onafhankelijk advies- en onderzoeksbureau op het gebied van milieu en innovatie.

Waar en voor wie

De Dierckx-lezing vindt plaats in Ontmoetingscentrum .In de Driehoek., Willemsplantsoen 1c te Utrecht, (nabij NS-centraal station). De lezing begint om 20.00 uur.
De lezing is vrij toegankelijk, maar geïnteresseerden dienen zich wel van te voren aan te melden. Dit kan tot uiterlijk 10 oktober bij de Bomenstichting. Bomenstichting, adres Oudegracht 201bis, 3511 NG Utrecht. Tel. 030-2340778, fax. 030-2310331,
bomenstichting@worldmail.nl
Na aanmelding ontvangt u een toegangsbewijs en een routebeschrijving.

einde persbericht

Deel: ' Lezing Libralisering van de boomloze lente '
Lees ook