PERSBERICHT
Amsterdam, 23 augustus 1999

Mede-oprichter van CNN Interactive in Nederland

Mitch Lazar, Vice President New Media van Turner Broadcasting en mede-oprichter van CNN Interactive en CNN Mobile, houdt op woensdag 1 september a.s. om 15.30 uur een lezing tijdens het Haaglanden Telecomcongres in de Nieuwe Kerk te Den Haag.

4 miljard pageviews in 1999
Mitch Lazar is een van de oprichters van CNN Interactive. Op 30 augustus is het precies 4 jaar geleden dat CNN.com van start is gegaan, en nu behoort CNN.com tot de meest bezochte websites ter wereld. Maandelijks zijn er ca. 550 miljoen pageviews bij CNN.com.
Mitch Lazar is ook een van de oprichters van CNN Mobile. CNN Mobile is de eerste wereldwijde nieuws- en informatiedienst voor de mobiele telefoon met regionale informatie.
CNN Mobile is de nieuwste manier waarop consumenten toegang kunnen krijgen tot CNN wanneer en waar zij dit willen.
Mitch Lazar is in Nederland op uitnodiging van de gemeente Den Haag die haar jaarlijkse Telecomcongres organiseert voor het Haagse bedrijfsleven. Lazar zal tijdens zijn lezing ingaan op de toekomst van elektronische nieuwsgaring en nieuwsvoorziening.

Telecommunicatie is de snelst groeiende bedrijfstak, mondiaal en in de regio Haaglanden.
De aanwezigheid van grote internationale telecombedrijven in de Haagse regio, zoals KPN, BEN, Unisource, Alcatel en Dutchtone zullen de bedrijfsvoering van veel Haagse ondernemingen beïnvloeden. Hun aanwezigheid biedt groeikansen voor de regionale economie en werkgelegenheid. Als toeleverancier of als afnemer van telecommunicatietoepassingen is het voor de Haagse ondernemers van belang te weten welke ontwikkelingen zich voordoen. De zakelijke dienstverlening, het onderwijs, de arbeidsmarkt en de overheid zullen tijdig moeten voorsorteren op de elektronische snelweg. Reden voor de gemeente Den Haag om jaarlijks een grote ICT-businessmeeting te organiseren met dit jaar als thema “Snelheid is Geboden”.UITNODIGING VOOR INTERVIEWS
Mitch Lazar verblijft op woensdag 1 september in Den Haag. Hij is dan beschikbaar voor het geven van aparte interviews.
Indien u Mitch Lazar persoonlijk wenst te ontmoeten bent u daartoe van harte uitgenodigd. In verband met de planning van die dag zou ik gaarne van u vernemen of u hem wilt ontmoeten. Op basis van de aanmeldingen wordt, in overleg met u, een dagindeling gemaakt.
Indien u bijgaand antwoordformulier invult en deze faxt naar 020-3553156 wordt z.s.m. contact met u opgenomen.
Met vriendelijke groet,

Matthijs Spits
Public Relations
ANTWOORDFAX

Aanmeldingsformulier interview Mitch Lazar

Naam :

Adres :

Organisatie/medium :

Telefoon :

Fax :

wenst Mitch Lazar op woensdag 1 september 1999 te ontmoeten

Dit formulier gaarne faxen naar
020 - 3553156

N.B. inlichtingen en informatie 020-3553143

Deel: ' Lezing mede-oprichter van CNN Interactive in Den Haag '
Lees ook