Mosasauriërs uit de USA

Zondagmiddaglezing 11 april, 15.00 uur

Natuurhistorisch Museum Maastricht

Op zondagmiddag 11 April houdt dr. Bill Gallagher om 15.00 uur een lezing over Mosasauriërs uit de USA in het Natuurhistorisch Museum Maastricht aan het De Bosquetplein 6.

De Mosasauriërs uit het Maastrichtien van de oostkust van de USA blijken verrassende overeenkomsten te vertonen met de Mosasauriërs die in Maastricht gevonden worden.
De vroege pioniers van de Amerikaanse paleontologie, E.D.Cope en O.C.Marsh vonden in de negentiende eeuw de eerste resten van Mosasauriërs van Noord-Amerika B in New Jersey.
Later werden ook veel Mosasaurusresten in het "wilde westen" gevonden. Nu blijken de overeenkomsten tussen de Mosasauriërs uit Maastricht en uit New Jersey soms groter dan die tussen de Mosasauriërs van New Jersey en West-Amerika.
Hoe dat komt? Voor het antwoord op deze vraag neemt Bill Gallagher u mee op reis door het Maastrichtien van de USA. In de (Engelstalige) lezing geeft hij een overzicht van de familieleden van "onze" Maastrichtse Mosasauriërs. Dr. Gallagher is als paleontoloog verbonden aan het State Museum of New Jersey, Trenton, USA. Hij is expert op het gebied van Mosasauriërs en mede om die reden door het Natuurhistorisch Museum Maastricht uitgenodigd om te adviseren en te helpen bij de aanstaande berging van de eind vorig jaar in de ENCI-groeve ontdekte resten van een mogelijk vrijwel complete Mosasaurus.

Het Natuurhistorisch Museum Maastricht organiseert regelmatig "Zondagmiddaglezingen", waarin specialisten op uiteenlopende gebieden een kijkje in hun vakgebied bieden. De lezingen zijn nadrukkelijk bedoeld voor een breed publiek. Na afloop is er gelegenheid tot napraten in het museumcafé.
Naast de normale entree, zijn aan het bijwonen van de zondagmiddaglezingen geen extra kosten verbonden.

Niet voor publicatie:
Voor meer achtergrondinformatie over de lezing of voor een interview met dr. Gallagher kunt u contact opnemen met de projectcoördinator Maastrichtien, de heer Anne Schulp (043-3505481) of met de directeur van het museum, de heer Douwe Th. de Graaf (043-3505488).
Meer informatie t.z.t. op www.nhmmaastricht.nl

Natuurhistorisch Museum Maastricht
phone +31-433505490 fax +31-433505475
snail-mail: PO-box 882, NL 6200 AW Maastricht
url: http://www.nhmmaastricht.nl/

Zoekwoorden:

Deel: ' Lezing Mosasauriërs uit de USA '
Lees ook