Rijksuniversiteit Groningen


Lezing

Natuur langs de snelweg. Over de verandering van natuur-beleving in de technologische cultuur

Natuur wordt vaak gezien als een gewijde ruimte, die we liefst zo puur mogelijk moeten zien te handhaven. Toch is wat we onder natuur verstaan aan voortdurende verandering onderhevig. Dat kun je zien aan de ontwikkeling van de landschaps-schilderkunst. Toen mensen voor het eerst met een luchtballon vlogen of voor het eerst met een trein reden, veranderde de zintuiglijke inpassing in het landschap en kreeg telkens tevens een nieuw natuurbeeld gestalte. Hoe we natuur beleven, hangt af van de technologische cultuur. Zelfs de behoefte aan pure natuur is eerder een exponent van verstedelijking dan een kwestie van aanleg. Om deze stelling te illustreren, worden dia's getoond die de parallellie van technische ontwikkelingen en landschapsschilderkunst in beeld brengen. Vervolgens kunnen we ons afvragen wat dit betekent voor de hedendaagse landinrichting.

Petran Kockelkoren is als wijsgerig antropoloog verbonden aan de vakgroep Systematische Wijsbegeerte van de Universiteit Twente. Hij promoveerde in 1992 op een proefschrift getiteld De natuur van de goede verstaander, waarin hij een lans breekt voor een hermeneutische benadering van het fenomeen 'natuur', om zo tot een breder begrip ervan te komen dan uitsluitend vanuit de natuurwetenschappen mogelijk zou zijn. Ook zijn overige publicaties bewegen zich op het gebied van de milieufilosofie, zoals de bundel Boven de groene zoden: een filosofische benadering van milieu, wetenschap en techniek (1990, i.s.m. Pieter Tijmes en Reginald Luijf), en Van een plantaardig naar een plant-waardig bestaan: ethische aspecten (1993).

De onderzoekschool Rudolf Agricola organiseert de publiekslezing in samenhang met het tweedaags internationaal symposium 'Nature between fact and fiction' (4-5 november), zie hierboven.

Datum en tijd

donderdag 4 november 1999, 20.15 - 21.30 uur.

Spreker

Petran J.H. Kockelkoren (Universiteit Twente)

Titel

Natuur langs de snelweg. Over de verandering van natuur-beleving in de technologische cultuur

Plaats

Senaatskamer, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Organisatie

Rudolf Agricola Instituut

Informatie

Marijke Wubbolts, tel. (050)363 73 36; fax (050)363 72 53, email m.r.b.wubbolts@let.rug.nl

Deel: ' Lezing Natuur langs de snelweg '
Lees ook