Technische Universiteit Eindhoven

Agenda / Studium Generale


_________________________________________________________________

Over de domheid

_________________________________________________________________

Enkele stellingen:

- Het aandeel van de domheid in onze cultuur wordt schromelijk onderschat. De mislukking is een ondergewaardeerd element en in statistisch opzicht zelfs de machtigste factor van ons bestaan.
- Geen mens is intelligent genoeg om zijn eigen domheid te begrijpen.
- Domheid is geen gebrek aan intelligentie. Domheid is een zelfstandige eigenschap met een eigen logica.

De domheid manifesteert zich op ieder gebied, bij iedereen, altijd. Matthijs van Boxsel heeft er zijn levenswerk van gemaakt om alle facetten van de domheid in kaart te brengen.

Tijdens deze lezing zal hij dieper ingaan op de logica van de domheid. Aan de hand van vele praktische voorbeelden ontleedt hij de domheid die, volgens van Boxsel, de mystieke grondslag vormt van ons bestaan. Hij besteedt speciale aandacht aan blunders in wetenschap en technologie. Het aandeel van de domheid in wetenschap en technologie wordt namelijk sterk onderschat. Gedreven door een krankzinnige obsessie of een absurde hypothese is de mens tot grote wetenschappelijke vondsten gekomen. Astrologen baanden de weg voor astronomen, alchemisten leverden ons het laboratorium, fosfor en het buskruit.
Bij presentaties van nieuwe ideeën en theorieën wordt de rol van de domheid en de missers die eraan vooraf zijn gegaan, meestal verhuld. In deze lezing komen ze echter uitgebreid aan de orde.

Matthijs van Boxsel is domgeer. Hij studeerde in 1983 cum laude af op de domheid aan de Universiteit van Amsterdam.

_________________________________________________________________

Wo 5 januari
Over de domheid /item
Matthijs van Boxsel
11.45 - 13.00 uur
Blauwe Zaal Auditorium

_________________________________________________________________

Deel: ' Lezing Over de domheid '
Lees ook