Rijksuniversiteit Groningen


Lezing

Heidegger

Het Studium Generale-seizoen opent met de 27e aflevering van de serie 'Everything you always wanted to know about'. Het onderwerp deze middag is de filosoof Martin Heidegger. De spreker is de Leidse Heideggerkenner prof.dr.mr. Herman Philipse. In zijn lezing bespreekt Philipse de hoofdlijnen van Heideggers denken, waarbij ook de politieke implicaties van zijn werk aan de orde komen. Heidegger is behalve omstreden ook een zeer

invloedrijk denker geweest, wiens omvangrijke en soms ontoegankelijke werk latere filosofen als Sartre, Levinas, Foucault en Derrida sterk heeft gevormd. Zijn persoonlijke geschiedenis staat nogal in het teken van zijn benoeming als eerste nazi-rector van Universiteit van Freiburg in 1933. Ofschoon hij na een jaar weer aftrad wegens een conflict met de partij, heeft hij zich nooit ondubbelzinnig van het nazisme gedistantieerd.

Datum en tijd

maandag 20 september 1999, 16.30 uur

Spreker

prof.mr.dr. Herman Philipse

Onderwerp

Heidegger

Organisatie

Studium Generale Groningen

Plaats

Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Informatie

tel. (050)363 54 63

Deel: ' Lezing over Heidegger in Groningen '
Lees ook