Gemeente Deventer

Lezing over islam en tolerantie

In de Oude Mariakerk, Nieuwe Markt 35 te Deventer geeft de theoloog dr. Arslan Karagul op 9 september van 12 tot 14 uur een lezing over 'De Islam en het religieus en maatschappelijk pluralisme'. Voor een korte reactie is dr. Gerrit Steunenbrink, docent godsdienst en cultuurfilosofie KUN uitgenodigd. Na afloop van de lezing is er gelegenheid tot het stellen van vragen en discussie.

De lezing maakt onderdeel uit van het activiteitenprogramma 'Denken over tolerantie'. De organisatie is in handen van het Expertisecentrum Integratiebeleid Deventer en het Centrum voor Ethiek KUN.

Culturele en politieke ontwikkelingen

In het westen is van oudsher het beeld van de Islam nogal ongunstig en soms zelfs regelrecht vijandig. Politieke gebeurtenissen van de laatste decennia (onder meer de Islamitische Revoluties in Iran en Afghanistan) versterken het beeld van een Islam die zich afsluit van de buitenwereld en die binnenlands geen ruimte laat aan andersdenkenden.

Nederland is door de naoorlogse immigratie een land geworden waarin meer dan ooit een veelheid van levensbeschouwelijke en religieuze opvattingen zich doet gelden. Wij spreken van een multiculturele samenleving. Ook de Islam is in ons land prominent aanwezig. Het is nu eens te meer van belang een genuanceerd beeld van de Islam te bevorderen. De inleider gaat in op culturele en politieke ontwikkelingen in de wereld van de Islam, in heden en verleden. Daarbij staat de kwestie van de tolerantie centraal: hoe heeft zich in de Islam het denken over tolerantie ontwikkeld? Waar in het Cusanus vanuit het westen naar het oosten wordt gekeken (christelijk tolerantiebegrip en Islam) is in deze lezing het perspectief omgekeerd.

Deel: ' Lezing over islam en tolerantie in Deventer '
Lees ook