Universiteit van AmsterdamLost het Nederlands drugsbeleid de werelddrugsproblematiek op?
vrijdag 24 mei 20.00 uur

Lezing Drugsbeleid
Tweede lezing van de Amerikaanse politicoloog en onderzoeker van drugspolitiek dr. Ethan Nadelmann (zie ook donderdag 23 mei 16.00 uur). In de lezing Learning to live with drugs: can the Dutch solve the world's problems? spreekt Nadelmann onder meer over drugs als sociaal en cultureel fenomeen, 'normalisering' van drugsgebruik, het falen van en alternatieven voor het Amerikaanse 'prohibitionisme', en aanzetten voor een zinvoller beleid in Nederland en andere westerse landen. Dr. P.D.A. Cohen, directeur van het Centrum van Drugsonderzoek (UvA) leidt de lezing in. Na afloop vindt een discussie plaats onder leiding van mr. J.G. van der Tas, bestuurslid Stichting Drugsbeleid. De lezingen worden georganiseerd door de Stichting Drugsbeleid (SDB), Instituut Clingendael en het Centrum voor Drugsonderzoek van de Universiteit van Amsterdam (CEDRO).
Locatie: Aula van de UvA, Singel 411, Amsterdam.
Aanmelding via telefoon: 070-355 8578 of 020-525 4278.
UvA Persvoorlichting
Postbus 19268
1000 GG Amsterdam
Spui 25-27
Tel: 020 525 3193
Fax: 020 525 4963
Werktijden: maandag t/m donderdag (09.00 - 17.30 uur)

Deel: ' Lezing over Nederlands drugsbeleid '
Lees ook