Universiteit van Utrecht

21 juni 2001, 15:30 uur - 22 juni 2001, 15:30 uur

De actualiteit van het werk van professor Martinus Langeveld

Het voormalig Centrumgebouw-Zuid krijgt op 21 juni de naam Martinus J. Langeveldgebouw. Tijdens een lezing wordt het werk van de pedagoog Langeveld besproken. Op 22 juni zijn de volgende lezingen verzorgd: Prof. dr. P. Scott (Kingston Surrey) en Prof. dr. M. van Manen (Edmonton) gaan in op het praktische karakter van wetenschappelijke pedagogische kennis. Prof. dr. W. Lippitz (Giessen) en Prof. dr. W. Koops (Utrecht) bespreken de relatie tussen pedagogiek, kindantrapologie en ontwikkelingspsychologie. Prof. dr. P. Kansanen (Helsinki) en Prof. dr. G. Kelchtermans (Leuven) spreken over de leerkracht als opvoeder. 15:30 uur

Waar?
Martinus J. Langeveldgebouw, Heidelberglaan 1, De Uithof, Utrecht

Voor wie?
Medewerkers en studenten van de Faculteit Sociale Wetenschappen (21 juni); genodigden (vrijdag 22 juni)

Door wie?
Faculteit Sociale Wetenschappen in samenwerking met de Stichting Langeveld-lezing

Meer weten of meedoen?
Kijk op de site van de Faculteit Sociale Wetenschappen of neem corntact op met de voorlichter van de faculteit Sociale Wetenschappen, Maria Splinter , telefoon (030) 2536718 of (030) 253 46 33.

Gewijzigd:Thursday, March 15, 2001 editor

Zoekwoorden:

Deel: ' Lezing over werk pedagoog professor Martinus Langeveld '
Lees ook