Rijksuniversiteit Groningen


Lezing

Planbureaus en de politieke werkelijkheid

Nederlandse politieke partijen wisselen tijdens verkiezingen heel veel economische argumenten en in de pers zijn financieringstekort, inflatie, overheidsschuld en werkloosheidscijfers de centrale begrippen waarmee de partijen worden doorgelicht en vergeleken. Niets zo erg voor een partij als het verwijt dat haar plannen 'economisch niet realistisch' of 'onbetaalbaar' zijn of schadelijk voor de Nederlandse concurrentiepositie. Politieke partijen laten hun verkiezingsprogramma's ook altijd doorrekenen door het Centraal Planbureau (CPB) die daardoor een prettig objectief tintje krijgen. Tijdens de laatste verkiezingen leidden de 'rapportcijfers' van het CPB tot nogal wat discussie. Heeft het CPB een politieke agenda en hield ze door een onvoldoende voor het CDA de christen-democraten buiten de regering? Of gaan politieke partijen aan de haal met de, op zich, objectieve gegevens van het CPB? Prof.dr. Casper van Ewijk spreekt over de rol van planbureaus in de voorbereiding van de Nederlandse politiek.

Van Ewijk is onderdirecteur van het Centraal Planbureau en hoogleraar Macro-economie aan de Universiteit van Amsterdam.

Datum en tijd

dinsdag 23 november 1999, 20.00 - 21.30 uur

Spreker

prof.dr. Casper van Ewijk

Titel

Het CPB: tussen model en werkelijkheid

Serie

Verstand van Zaken?

Plaats

Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Informatie

Studium Generale Groningen, tel. (050)363 55 94

Deel: ' Lezing Planbureaus en de politieke werkelijkheid '




Lees ook