Lezing in de reeks Ondernemen en Technologie

Spreker: prof.dr.ir. J.T.F. Keurentjes

Titel: Sprongen maken in de procestechnologie

Datum: 13 januari 2000, 17.00 uur

Plaats: Senaatszaal Auditorium. Toegang gratis.

Aanmelden: via telefoonnummer 2472278, of e-mail: a.e.g.vermeulen@tue.nl

Voor de 21e eeuw zal de ontwikkeling van een duurzame procesindustrie nodig zijn. Hierbij hebben we het niet alleen over de chemische industrie, maar tevens over de productie van levensmiddelen en farmaceutica. Hiervoor zullen vooral schone processen nodig zijn, waarin grondstoffen volledig worden omgezet in waardevolle producten.

Dit dient gepaard te gaan met een minimaal energieverbruik en zonder netto consumptie van hulpstoffen als water en organische oplosmiddelen. Door gestaag te schaven aan bestaande processen is in de afgelopen decades een flinke vooruitgang geboekt, maar de grenzen zijn in zicht. Kortom, er zullen sprongen moeten worden gemaakt. In dit kader is de ontwikkeling van concepten waarin reacties en scheidingen worden geïntegreerd van groot belang. Voor dit doel zijn met name ontwikkelingen in de membraantechnologie van groot belang.

Tevens biedt het gebruik van superkritische oplosmiddelen en het gebruik van waterige surfactantsystemen een scala aan nieuwe mogelijkheden die nog nauwelijks zijn onderzocht. Voorbeelden hiervan zijn de productie van polymeren in superkritisch kooldioxide en een veelheid aan reacties en scheidingen met nieuwe speciaal voor kooldioxide ontwikkelde zepen. Een nieuwe toepassing van waterige zeepoplossingen is de productie van propyleenoxide uit propeen en waterstofperoxide. Aan de hand van een aantal voorbeelden zal in deze lezing een overzicht worden gegeven van de mogelijkheden die deze nieuwe technologieën met zich mee brengen.

Jos Keurentjes (1963) studeerde Milieuhygiëne en promoveerde bij de sectie Levensmiddelenproceskunde aan de Landbouwuniversiteit Wageningen. Tussen 1990 en 1997 was hij werkzaam bij Akzo Nobel Central Research in Arnhem, eerst als researchmedewerker en later als groepsleider scheidingstechnologie, waarbij er speciale aandacht was voor de membraantechnologie. Sinds november 1997 is hij voltijds hoogleraar Proces- en Apparaatontwerp aan de Technische Universiteit Eindhoven.

Deel: ' Lezing Sprongen maken in de procestechnologie '
Lees ook