Landelijk Bureau ter bestrijding van Rassendiscriminatie

Aankondiging voor de pers

Rotterdam, 14 juni 2002

Ondernemen zonder onderscheid
Donderdag 27 juni 2002

Lezing van drs C.H. van der Hoeven
President en CEO van Koninklijke Ahold N.V.

Het Landelijk Bureau ter bestrijding van Rassendiscriminatie organiseert de lezing "Ondernemen zonder onderscheid" met aansluitend haar jaarlijkse receptie op donderdagmiddag 27 juni 2002, van 13.45 tot 17.30 uur, in het Erasmus Expo- & Congrescentrum te Rotterdam.

De lezing wordt verzorgd door drs. C.H. van der Hoeven, President en CEO van Koninklijke Ahold N.V. Hij zal met name ingaan op het belang van maatschappelijk verantwoord ondernemen en de mogelijke rol van de bestrijding van
discriminatie hierbinnen, als nieuw criterium naast reeds meer aanvaarde criteria als
mensenrechten en milieu.

De lezing maakt deel uit van de reeks jaarlijkse LBR-lezingen die altijd rond 1 juli worden gehouden. Na de start van de lezingenserie in 1999 met prof.dr. Alex van Stripriaan Luïscius ('1 juli: tussen symbool en actualiteit') en het jaar daarop met mr. Winnie Sorgdrager ('Kansen en valkuilen voor een Europees
antiracismebeleid') heeft vorig jaar de schrijver Tahar Ben Jelloun de LBR-lezing gehouden, met als titel Apprendré à vivre ensemble ofwel Leren samenleven. Alle lezingen zijn als boek
verschenen, en bij het LBR verkrijgbaar.

Het thema maatschappelijk ondernemen past bij nieuwe initiatieven van het LBR gericht op het tegengaan van discriminatie op de arbeidsmarkt.

Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Wij verzoeken u vriendelijk ons te laten weten of u bij de lezing aanwezig zult zijn.

Voor meer informatie over de lezing of het tegengaan van discriminatie op de arbeidsmarkt kunt u contact opnemen met respectievelijk Aranka Kellerman en Najat Bochhah, beiden medewerkers van het LBR, telefoon: 010-2010201 of per email: info@lbr.nl

Deel: ' Lezing van der Hoeven 'ondernemen zonder onderscheid' '
Lees ook