Rijks Universiteit Groningen


Wie doet de huishouding?

Datum dinsdag 30 maart 1999, 16.30 uur

Spreker prof.dr. A.H.M. Dolle, hoogleraar Recht der decentrale overheden
Titel Wie doet de huishouding?

Plaats Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Een samenvatting van de rede is onder embargo verkrijgbaar bij het secreta- riaat van de Dienst Interne en Externe Betrekkingen, telefoon (050)363 54 46.

Zoekwoorden:

Deel: ' Lezing Wie doet de huishouding? '
Lees ook