Gemeente Smallingerland

Serie lezingen in kader van verkooptentoonstelling Han Jansen en De Stijl in Drachten (10-8-01)

Op 2 september aanstaande opent prof. dr. Henk van Os (verbonden aan de Rijksuniversiteit van Groningen) de verkooptentoonstelling van het werk van wijlen Han Jansen in Museum Smallingerland (16.00 uur). Bij die gelegenheid spreekt hij over het moerasproject van Jansen.

De werken van Han Jansen zijn verspreid tentoon gesteld over vier locaties in Drachten: in Museum Smallingerland, in de Galerij van de Lawei, in het gebouw van AOC Friesland aan de Torenstraat (de voormalige Rijkslandbouwwinterschool geschilderd in de secundaire Stijlkleuren van Van Doesburg) en in Galerie Wilke in Kunst (hoek Oosterstraat, Papegaaienbuurt in de primaire Stijlkleuren van Van Doesburg).

Het werk van Han Jansen vertoont veel paralellen met dat van Theo van Doesburg. Daarom wordt er een serie lezingen gegeven waarin het werk van beiden een prominente plaats inneemt.

Van essentieel belang in het werk van Han Jansen is de werking van kleuren: een bewijs van zijn optimistische kijk op zijn eigen omgeving en de wereld. Veel publiciteit kreeg zijn in de jaren '80 gerealiseerde Waddenproject met de zogenaamde chromatische stroomschilderingen. Jansen toverde toen met pigmenten het Wad om tot een dynamisch en kleurrijk kunstwerk. Zijn schilderijen van koeien zijn ook bij velen bekend en tonen een heel andere kant van zijn verbondenheid met het platteland en de natuur. Zo voegde Jansen iets toe aan de natuur. Van Doesburg voegde iets toe aan de gebouwde omgeving. Dankzij zijn contacten met de dichter-schoenmaker Evert Rinsema leerde Van Doesburg Drachten en de Drachtster architect C.R de Boer kennen. De kortstondige maar vruchtbare samenwerking tussen Van Doesburg en De Boer resulteerde in het vermaarde woningcomplex an de Houtlaan-Torenstraat-Oosterstraat en de voormalige Rijkslandbouwwinterschool. De kleurenschema's van Van Doesburg en de glas-in-loodramen kleurden en verrijkten in 1920 het straatbeeld, zoals Jansen dat 60 jaar later met het landschap deed.

SERIE LEZINGEN
De serie lezingen gaan over verschillende aspecten van het werk van Han Jansen en Van Doesburg. Alle lezingen zijn gratis toegankelijk. NB: gelet op de capaciteit van de locaties waar de lezingen plaatsvinden is opgave noodzakelijk. Stuur uw schriftelijke opgave met daarin aangegeven voor welke lezing(en) u zich wilt opgeven en met hoeveel personen naar:

Stichting Parallel in Kunst en Cultuur
p/a Buorren 7
9216 WB Oudega (S)

Wilt u uw opgave vóór 30 augustus doorgeven?

HET OVERZICHT VAN DE LEZINGEN

2 SEPTEMBER OM 16.00 UUR
Museum Smallingerland

Opening verkooptentoonstelling Han Jansen door
Prof. Dr. Henk van Os, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Henk van Os spreekt over het moerasproject van Han Jansen.

12 SEPTEMBER, 19.30 UUR
Museum Smallingerland:

Carel Blotkamp, hoogleraar kunstgeschiedenis van de nieuwste tijd aan de Vrije Universiteit in Amsterdam spreekt over Theo van Doesburgs inbreng in de architectuur.
Maandblad voor de moderne beeldende vakken. Redactie Theo van Doesburg met medewerking van voorname binnen- en buitenlandse kunstenaars, stond op de groene omslag van het eerste nummer van De Stijl dat in oktober 1917 verscheen: een nogal parmantige tekst voor een blaadje van 16 paginas. Maar in de 14 jaar die Van Doesburg nog te leven had, wisten hij en zijn medestanders De Stijl internationaal op de kaart te zetten als een van de meest radicale avant-gardebewegingen van de eerste helft van de twintigste eeuw, waarvan grote invloed uitging niet alleen op de schilderkunst maar ook op de architectuur. In de gebouwde omgeving zou de mens concreet voor ogen moeten worden gesteld wat het leven op een meer abstract en vergeestelijkt niveau zou inhouden. Om dat utopische doel te bereiken, greep Van Doesburg elke kans aan die zich voordeed om samen te werken met architecten. Soms bleven die projecten dromen op papier, soms werden ze gerealiseerd, zoals in Drachten, waar hij in architect C.R. de Boer een goede sparring-partner vond. In de lezing wordt het in Drachten gerealiseerde werk geplaatst in de ontwikkeling van Van Doesburgs opvattingen over kunst en architectuur, waarbij ook andere betrokkenen bij De Stijl niet vergeten worden, zoals de schilders Vilmos Huszár, Bart van der Leck en Piet Mondriaan en de architecten Cornelis van Eesteren, J.J.P. Oud, Gerrit Rietveld en Jan Wils. Carel Blotkamp schreef samen met een aantal oud-studenten de studies De beginjaren van
De Stijl 1917-1922 (Utrecht 1982) en De vervolgjaren van De Stijl 1922-1932 (Amsterdam 1996); daarnaast publiceerde hij Mondriaan. Destructie als kunst (Zwolle 1994).

25 SEPTEMBER, 19.30 UUR
AOC Friesland
(vml. Rijkslandbouwwinterschool):

Dr. Arie Wallert, verbonden aan het Rijksmuseum in Amsterdam. Arie Wallert spreekt o.m. over de specifieke kenmerken van de primaire en secundaire Stijlkleuren. Arie Wallert is specialist in kleuren en pigmenten in het bijzonder voor technische informatie bij de restauratie van schilderijen. Voordat hij in Amsterdam kwam werken, was hij verbonden aan het Paul Getty Museum in Malibu. Inmiddels heeft hij tijdens een bezoek aan Drachten de eerste verfmonsters van woningen in de Torenstraat genomen.

2 OKTOBER, 19.30 UUR
Galerij van de Lawei:

Drs. Jan Abrahamse, hoofdredacteur Noorderbreedte en tevens hoofdredacteur van het Waddenbulletin. Jan Abrahamse spreekt over het waddenproject van Han Jansen.
Han Jansen was nauw betrokken bij het periodiek Noorderbreedte. Zo ontwierp hij jarenlang de omslag van dit blad. Het waddenproject is een van de meest controversiële werken van Han Jansen.

18 OKTOBER, 14.00 UUR
Raadzaal van het gemeentehuis in Drachten:

Prof.Dr.Mr. Jenno Witsen, vice voorzitter van het Nederlands Instituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting (NIROV) in Den Haag. Jenno Witsen spreekt over kleur van Drachten. De ruimtelijke ordening in ons land is altijd sterk gericht geweest op bouwen en ontwikkelen. De laatste tijd is er een toenemende belangstelling voor de vraag hoe daarbij de eigen kleur, de eigen identiteit, van een streek of stad een rol kan of moet spelen. Daarmee ontstaat een sterkere relatie tussen ruimtelijke ordening en de cultuurhistorie. De regeringsnota Belvédère heeft een belangrijke stimulans gegeven aan het denken hierover. Voor de bestuurders van provincies en gemeentes en voor particuliere organisaties als Smelnes Erfskip en Parallel ligt hierin een interessante uitdaging om de kwaliteit van de leefomgeving te verhogen.

Deel: ' Lezingen bij tentoonstelling Han Jansen in Drachten '
Lees ook