Gemeente Eindhoven


Persbericht: 19 oktober 1999,

Project 'Kunst in de buurt'

Lezingencyclus over beeldcultuur in Eindhoven

De gemeente Eindhoven organiseert in het kader van het project 'Kunst in de buurt' een lezingencyclus over beeldcultuur in Eindhoven. Centraal staat de kunst in de openbare ruimte. Vier deskundigen becommentariëren dit thema vanuit hun eigen discipline. Gerard Rooijakkers, historisch antropoloog, bijt op 26 oktober 1999 de spits af. De volgende bijeenkomsten vinden plaats op 1 november, 9 november en 16 november.

Het programma van de lezingencyclus is als volgt:
- 26 oktober, lezing door Gerard Rooijakkers, historisch antropoloog;
- 1 november, lezing door Nico Arts, gemeentelijk archeoloog;
- 9 november, lezing door Irene Veenstra, kunsthistorica;
- 16 november, lezing door Wim Langenhoff, kunstenaar. Alle avonden starten om 19.30 uur en vinden plaats in de Witte Dame te Eindhoven. De toegang is gratis.

Zoals bekend realiseert het kunstenaarsechtpaar Oldenburg en Van Bruggen het kunstwerk 'Flying Pins' in het centrum van Eindhoven. Hieraan koppelt de gemeente Eindhoven het ambitieuze project 'Kunst in de buurt'. Zij wil in hetjaar 2000 in totaal 14 kunst- en vormgevingsprojecten realiseren in 6 stadsdelen en 8 lmpulswijken. In opdracht van de afdeling Kunst en Cultuur heeft de Commissie Stadbeeld in augustus kunstenaars, ontwerpers, architecten en vormgevers uit de regio opgeroepen deel te nemen aan het project. Buurten en wijken zijn nauw betrokken bij de realisering van de kunsttoepassing in hun eigen buurt.

lnmiddels hebben bijna 200 kunstenaars gehoor gegeven aan deze oproep. Er vindt in de eerste twee weken van december een expositie plaats van de resultaten.

Nadere informatie is te verkrijgen via telefoonnummer 040-2382897.

Deel: ' Lezingencyclus over beeldcultuur in Eindhoven '
Lees ook