Landelijke Huisartsen Vereniging

LHV is onduidelijkheid over afdracht sociale premies zat

De LHV wil snel duidelijkheid creÎren over twee belangrijke ontwikkelingen die deels in elkaars verlengde liggen, namelijk op het punt van afdracht van sociale premies.

Ten eerste: Wanneer zijn waarnemers met een Verklaring Arbeidsrelatie 'winst uit onderneming' (VAR-wuo) nu wel of juist niet werkzaam in een dienstbetrekking waarvoor afdracht van sociale premies is vereist? Ten tweede: Op welke wijze kan de afspraak, om een uurloon voor ANW-zorg in dienstenstructuren in te voeren, zo worden vormgegeven dat huisartsen nog steeds als zelfstandig ondernemer worden aangemerkt (en dus gÈÈn dienstverband hebben waarover sociale verzekeringspremies moeten worden afgedragen)?

Omdat externe organisaties - zoals UWV-Cadans en de Belastingdienst - Èn de overheid hierover onduidelijkheid laten bestaan, zal de LHV voor deze vraagstukken op korte termijn de volgende producten ontwikkelen en laten toetsen door een extern juridisch bureau met voldoende expertise op dit terrein:

* Een externe jurist zal binnen korte tijd een nieuwe voorbeeldovereenkomst voor waarneming opstellen. De inhoud zal zoveel mogelijk rekening houden met de criteria die UWV-Cadans stelt ten aanzien van het al dan niet ontstaan van een dienstverband. De overeenkomst moet dit zoveel mogelijk voorkomen, zodat de praktijkhouder geen sociale verzekeringspremie op de waarneemvergoeding hoeft in te houden. Waarnemingen op basis van de voorbeeldovereenkomst hoeven dan niet meer te worden aangemeld bij UWV-Cadans. Besluit Cadans bij controle toch dat er sprake is van een dienstverband, dan is de LHV bereid om een beroepsprocedure (proefproces) te ondersteunen.
* Een checklist voor huisartsen werkzaam in huisartsendienstenstructuren, eveneens om te voorkomen dat er een (fictieve) dienstbetrekking ontstaat.

* Een checklist voor HDS-en om de organisatie en afspraken/overeenkomsten zo te regelen, dat er geen (fictief) dienstverband ontstaat.

* Een brief voor in eerste instantie het ministerie van VWS - en in tweede instantie de ministeries van FinanciÎn en SZW - waarin de argumenten staan waarom een uurloon bij HDSíen niet moet worden aangemerkt als (fictieve) dienstbetrekking.

Wij verwachten dat uiterlijk op 1 september deze vier producten voor u beschikbaar zijn.

Zoekwoorden:

Deel: ' LHV is onduidelijkheid over afdracht sociale premies zat '
Lees ook