LHV verbolgen over uitspraken KNMP

Pers-bericht van 31 juli 2001

De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) is verbolgen over het feit dat de apothekersorganisatie KNMP een eigen onderzoek over medicatiebewaking gebruikt om de kwaliteit van de apotheekhoudende huisarts in een kwaad daglicht te stellen.

In het aangehaalde onderzoek, dat overigens niet aan de LHV ter beschikking is gesteld, staat de medicatiebewaking bij de apotheker centraal. Uit het onderzoek blijkt dat bij een apotheker een signaal gaat bij 1 op de 10 recepten van een voorschrijver. Het gaat hierbij overigens om recepten van alle artsen, dus van zowel specialisten, huisartsen als alle andere bevoegde voorschrijvers. Dit signaal kan wijzen op een mogelijke fout, maar uit het onderzoek blijkt echter ook dat dit het gevolg kan zijn van een bewust gemaakte keuze van de voorschrijver om bijvoorbeeld een dosering of toedieningsvorm te wijzigen of wanneer een medicijn voor het eerst aan de betreffende patiënt moet worden afgeleverd.
Uiteraard wordt door de LHV onderschreven dat een goede medicatiebewaking van groot belang is en een onderdeel moet zijn van de praktijkvoering van de huisarts zelf.
Immers, voorschrijven en medicatiebewaking horen onlosmakelijk bij elkaar.

Overigens maken de apotheekhoudende huisartsen, net als apothekers, gebruik van een adequaat controlesysteem o.a. ondersteund door computerprogrammatuur om goede kwaliteit te waarborgen. De LHV vindt dan ook dat de KNMP het onderzoek tendentieus gebruikt door op grond hiervan te pleiten voor het opheffen van de apotheekhoudende huisarts.
De LHV ziet hierin het gevaar dat een kwalitatief verantwoorde en efficiënte geneesmiddelenvoorziening op het platteland volledig verdwijnt en daarmee ook de bestaansmogelijkheden voor de huisartsenzorg.

De LHV zal de KNMP om opheldering vragen over deze uitspraken.

Zoekwoorden:

Deel: ' LHV verbolgen over uitspraken KNMP '
Lees ook