X
X
X Gemeente Amsterdam


LIBERALISERING ENERGIEMARKT RISICO VOOR DUURZAME ENERGIE

Vandaag, vrijdag 22 januari, start Ruud Grondel, wethouder Milieu, om 16.00 uur in de Waag, Nieuwmarkt, de internetdiscussie over het Milieubeleidsplan Amsterdam. Met een klik op de muis levert wethouder Grondel zijn bijdrage aan deze discussie met een opiniërend stuk:

Liberalisering energiemarkt risico voor duurzame energie

Het terugdringen van de kooldioxide-emissies in Amsterdam moet een van de belangrijke speerpunten in het Milieubeleidsplan zijn. Een duurzame energievoorziening zal hieraan een hele belangrijke bijdrage moeten leveren. De vraag die ik hier wil opwerpen is of de liberalisering van de energiemarkt in Nederland wel zo goed is voor het milieu? In Amsterdam geeft het voorbeeld IJburg aanleiding tot zorgen.

Een vrije, en daardoor onzekere energiemarkt betekent een hoger financieel risico voor energiebedrijven; ze hebben daarom meer vertrouwen in een energiesysteem dat goedkoop valt aan te leggen en zich snel terugverdient. Duurzame energie vraagt vaak om een hoge investering. Het milieuvoordeel is er direct, maar het duurt een tijd voordat de investering zichzelf heeft terugverdiend. Dat vraagt om een band tussen consument en energiebedrijf die langdurig is en zekerheid biedt. De vrije markt biedt die zekerheid niet.

In zo'n markt die niet geneigd is voor duurzame oplossingen te kiezen, moet de overheid het collectief belang blijven verdedigen en meer sturen. Bijvoorbeeld door Europese wetgeving, of desnoods nationale wetgeving, die alle energiebedrijven dwingt om een flinke hoeveelheid schone energie te produceren.

Nog beter zou het zijn als de ecotax eindelijk een volwassen instrument wordt. Ecotax zorgt ervoor dat de prijzen beter weerspiegelen wat de milieuschade van het product is. Het winnen en verbranden van kolen en gas is milieu-onvriendelijker, maar wel goedkoper dan duurzame energie. Met ecotax wordt dit verschil rechtgetrokken. Duurzame energie kan dan op een faire en kansrijke manier concurreren met bruinkool of gas uit de Waddenzee.

We hebben dichtbij huis een praktijkvoorbeeld: de nieuwe wijk IJburg. Bij de besluitvorming is afgesproken dat IJburg een duurzame en milieuvriendelijke wijk moet worden. Twee jaar geleden werd een heel slimme en duurzame energievoorziening gevonden: het idee is om de huizen zeer goed te isoleren en een warmtenet aan te leggen, zodat de woningen gebruik maken van het warme koelwater van de UNA-centrale in Diemen. Daarmee staat IJburg in de top drie van energiezuinige woningbouwlocaties in Nederland. Echter zo'n warmte-net voor IJburg vraagt een hoge investering bij de centrale én het aanleggen van een duur net. Deze investering verdient zich pas na lange tijd terug, en wordt rendabeler naarmate er meer woningen op het warmtenet zijn aangesloten. Nu is alleen nog over de eerste fase van IJburg besloten. Omgaan met deze onzekerheden was geen probleem v¢¢r de vrije energiemarkt, nu wel.

Voor IJburg betekent dit dat de gemeente nu moet onderhandelen met ENW, UNA en de coöperaties om de financiële onzekerheden te verkleinen. Dit toont nogmaals de noodzaak aan voor Europese c.q. nationale wetgeving die alle energiebedrijven dwingt om een flinke hoeveelheid schone energie te produceren.

Amsterdammers kunnen vanaf vandaag meediscussiëren, reageren op stellingen, stemmen en standpunten naar voren brengen via

www.milieubeleidsplan.amsterdam.nl

Amsterdam, 22 januari 1999

Pb-01 Esther Lans 5522140

Deel: ' Liberalisering energiemarkt risico voor duurzame energie '
Lees ook