expostbus51


RVD/DV

MINISTERRAAD: Huurrecht bedrijfsruimten..........

Ministerie van Justitie
Persbericht Ministerraad
4 juni 1999

LIBERALISERING HUURRECHT BEDRIJFSRUIMTEN GAAT NIET DOOR

Het kabinet heeft ingestemd met een wetsvoorstel van minister A. H. Korthals van Justitie dat de regels voor huur en verhuur van bedrijfsruimten onderbrengt in het Nieuw Burgerlijk Wetboek. De regels worden daarmee duidelijker en overzichtelijker maar niet fundamenteel anders. Het wetsvoorstel komt in de plaats van een wetsvoorstel ter liberalisering van regels voor huur en verhuur van bedrijfsruimten. Het kabinet heeft geconstateerd dat er voor dat wetsvoorstel in de Tweede Kamer onvoldoende steun is en trekt het in.

De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

RVD, 04.06.1999

04 jun 99 14:44

Deel: ' Liberalisering huurrecht bedrijfsruimten van de baan '
Lees ook