Libertarische Partij: hef NZa op


Libertarische Partij wil af van monopolist NZa

AARLANDERVEEN, 20140619 -- Onlangs werd bekend dat NZa-voorzitter Theo Langejan en andere NZa-bestuurders op kosten van onder meer farmaceutische bedrijven dienstreizen hebben gemaakt en hun eigen declaraties goedkeuren.

Die belangenverstrengeling is niet nieuw. Zowel medewerkers van NZa als van het ministerie van Volksgezondheid zijn in het verleden naar congressen geweest die betaald zijn door farmaceutische bedrijven.

De top van de zorgautoriteit is opgestapt maar de Libertarische Partij (LP) vindt dat niet genoeg. “Het is tijd om de NZa zijn monopolie te ontnemen of, beter nog, de NZa op te heffen”, zo stelt LP-woordvoerder Kim Winkelaar.

In haar rol als regelgever stelt de NZa tarieven, prestaties en budgetten vast. De LP vindt deze machtspositie te groot en juist deze positie maakt de NZa en haar personeel kwetsbaar en chantabel. Een probleem dat overigens ook voor de rest van de overheid geldt. Gesponsorde reizen, cadeaus of voorrangsbehandeling zijn bij de overheid geen uitzondering zoals regelmatig uit de pers te vernemen is.

Zo gaan ook ambtenaren van Volksgezondheid op reis op kosten van zorgbedrijven. De overheid bepaalt veel in de zorg; wie er mogen toetreden, wat zij voor hun diensten of producten mogen vragen, wat ze op de markt mogen brengen en wat wel of niet vergoed mag worden door de zorgverzekeraars. Maar ook bijvoorbeeld de numerus fixus voor medische opleidingen, die bij voorbaat al een schaarste aan vakkundige medici en specialisten garandeert.

De LP stelt daarom voor om de zorg volledig vrij te geven. “De markt regelt zichzelf, met overheidsinstanties als de NZa krijg je alleen maar nare effecten als belangenverstrengeling. Dan proberen bedrijven hun concurrentie via de overheid uit te schakelen in plaats van via concurrentie op prijs en kwaliteit.” zo stelt LP-woordvoerder Winkelaar.

Dit specifieke geval bij de NZa staat ook niet op zichzelf. Eerder dit jaar verschenen er via klokkenluider Arthur Gotlieb al rapporten waaruit bleek dat medewerkers van de organisatie zich voor nevendiensten lieten betalen door zorgbedrijven. Winkelaar vreest dat na Langejan er meer schandalen zullen volgen. “Het is inherent aan dit systeem van het ons kent ons netwerk dat dit soort belangenverstrengeling bij de overheid, zowel in de zorg als elders, zich voordoet.”

De LP pleit dan ook voor een drastisch andere koers. De NZa dient haar monopoliepositie te verliezen en het liefst opgeheven te worden. Andere marktpartijen, belanghebbenden en belangenverenigingen kunnen prima de rol van de NZa overnemen en de belangen van de zorgconsument veel beter dienen.

De overheid dient zich volledig terug te trekken uit de zorgmarkt. De LP is voor échte marktwerking waarbij de overheid niet alsnog de voorwaarden en tarieven bepaalt. Dat is de enige manier om belangenverstrengeling te voorkomen en om de patiënt de zorg te geven die hij verdient.

Overheidsprogramma’s moeten nooit op hun doelen maar op hun prestaties worden afgerekend. Feit is dat de NZa gefaald heeft. In de markt zou dat afgestraft worden, nu kan de organisatie verder nadat de top is afgetreden. In een private zorgmarkt zouden marktpartijen, belanghebbenden en belangenverenigingen keurmerken kunnen uitdelen aan bedrijven die het in hun ogen goed doen en organisaties die het slecht doen via rapporten afstraffen. Maar de organisatie kan dan geen blokkades meer opwerpen die voorkomen dat medicijnen van het ene bedrijf wel en van het andere bedrijf niet bij de patiënt terechtkomen. De patiënt en zorgverleners kunnen dan goed geïnformeerd een keuze maken voor de juiste zorg.

De Libertarische Partij (LP) is een in 199 opgerichte partij die staat voor maximale individuele vrijheid en een minimale overheid. De LP staat zeer negatief tegenover overheidsingrijpen in de vrije markt en persoonlijke levens van mensen.


Deel: ' Libertarische Partij hef NZa op '
Lees ook