Zaterdag 1 september a.s.: LP houdt seminar over de crisis


UTRECHT, 20120831 -- Niet de vrije markt, maar de overheid heeft de huidige crisis veroorzaakt. Aan die stelling wijdt de Libertarische Partij a.s. zaterdag 1 september een voor iedereen vrij toegankelijk seminar in Utrecht. Waarom iedere stemgerechtigde en elke journalist deze bijeenkomst eigenlijk zou moeten bijwonen? Libertarische economen behoren tot de weinigen die de crisis tot in detail hebben voorspeld. In het seminar komen zowel de oorzaken als de oplossingen uitgebreid aan bod.

Seminar “De crisis: De overheid is het probleem, niet de oplossing”

Tijd: Zaterdag 1 september 2012, 13.00-18.00 uur

Locatie: Restaurant het Oude Tolhuys, Utrecht

Programma
13.00 Welkomstwoord door dagvoorzitter Quintus Backhuys
13.05 Sander Boon: ‘De Geldbubbel’
14.20 Toine Manders (Lijsttrekker LP): ‘De crisis: de overheid is het probleem, niet de oplossing’
15.35 Pauze
15.45 Albert Spits: ‘De Economische Crisis: de eigenlijke oorzaken en onvermijdelijke gevolgen’
17.00 Borrel
18.00 Afsluiting


Aanmelden en entree
Het seminar is vrij toegankelijk. Aanmelden kan via Facebook (Libertarische Partij) of door een email sturen aansujatha.de.poel@libertarischepartij.nl. Een donatie wordt op prijs gesteld.

Locatie
Restaurant het Oude Tolhuys
Weg naar Rhijnauwen 13-15
3584 AD Utrecht
Tel:             030-2511215      
informatie@hetoudetolhuys.nl

Sander Boon: ‘De Geldbubbel’
Politicoloog Sander Boon (1971) was adviseur van verschillende politieke partijen en denktanks. Hij publiceert in binnen- en buitenlandse media, waaronder Trouw en het Financieele Dagblad. In mei 2012 verscheen zijn boek ‘De geldbubbel’. Volgens Boon vindt de huidige financiële crisis zijn oorsprong in de politieke omslag van (conservatieve) laissez faire naar sociaaldemocratische politieke maakbaarheid en vooruitgangsgeloof. Deze interventionistische politiek moest worden gefinancierd, maar belastinggeld alleen was al snel niet meer toereikend…

Toine Manders : ’De crisis: De overheid is het probleem, niet de oplossing.’
Toine Manders is de lijsttrekker van de Libertarische Partij bij de Tweede Kamerverkiezingen van 12 september. Met nog minder dan twee weken campagnevoeren te gaan, licht hij als spreker op dit seminar zijn politiek-economische visie uitgebreid toe. Als we de politici en de media mogen geloven, dan is de vrije markt de oorzaak van de huidige economische crisis, en kan alleen overheidsingrijpen ons redden. Toine Manders zal betogen dat de werkelijkheid precies andersom is: de overheid is het probleem, niet de oplossing.

Albert Spits: “De Economische Crisis: De eigenlijke oorzaken en onvermijdelijke gevolgen”
Albert Spits is financieel specialist en bestuurslid van de klassiek-liberale denktank de Frédéric Bastiat Stichting. Hij geldt als een expert op het gebied van de Oostenrijkse School voor Economie, die de vrije markt beschouwt als de beste manier om tot maximale vrijheid en welvaart te komen. In zijn bijdrage behandelt Albert Spits de geld- en kredietgroei, de oorzaak van de economische crisis en de consequenties daarvan. Verder bespreekt hij de oorsprong van onze welvaart en de goudstandaard als monetair systeem. Hij ziet zowel de euro als de EU als heilloze projecten. 

De Libertarische Partij doet mee aan de aanstaande Tweede Kamerverkiezingen met de slogan ‘de overheid is het probleem, niet de oplossing’. De partij staat voor meer vrijheid, minder overheid, en minimale belastingen en regeldruk.


Deel: ' Libertarische Partij houdt seminar over de crisis '
Lees ook