Libertarische Partij steunt protest tegen motoren-APK


BRUSSEL, 20120921 -- De Libertarische Partij steunt de Motorrijders Aktie Groep en haar Europese zusterorganisaties in het Europawijde protest tegen de plannen van de Europese Commissie om in heel Europa een APK voor motorfietsen en andere tweewielers in te voeren. Vandaag 22 september zullen vanuit heel Europa motorrijders naar Brussel rijden om hun ongenoegen tegen deze plannen daar te uiten.

Bestuurslid van de Libertarische Partij Mario Aandewiel, tevens één van de oprichters en oud-voorzitter van de Motorrijders Aktie Groep: ‘Dit is een schoolvoorbeeld van de overheidsbemoeienis waar de LP tegen strijdt.

Maar bovenal een voorbeeld hoe de EU zich door krachtige lobby-organisaties, in dit geval van de motorindustrie, laat overhalen om voor deze industrie gunstige wetgeving er doorheen te krijgen

Het is schandalig dat de Europese Commissie zo open en duidelijk haar oren naar de motorfietsfabrikanten laat hangen, aangezien Europese belangenverenigingen voor motorrijders keer op keer onderbouwd hebben aangetoond dat een APK niet nodig is.'

Vervolgt Aandewiel: 'Een APK zorgt niet voor meer veiligheid en zadelt motorbezitters alleen maar op met kosten. Bovendien is de APK slechts een momentopname, dat geldt overigens ook bij de APK voor auto’s. Dit voorstel van de Europese Commissie om een APK voor tweewielers in heel Europa te verplichten duikt regelmatig op. Ondersteund door een krachtige lobby van de motorfietsfabrikanten die het liefst zien dat motorrijders al hun onderhoud bij de dealer laten doen en een APK als een mooi middel zien voor verplichte winkelnering.’

Regelzucht

De oplossing van de Libertarische Partij: stel alle weggebruikers gewoon verantwoordelijk voor het onderhoud van hun bezit, en aansprakelijk voor de mogelijke gevolgen indien die een aanwijsbaar verband hebben met hun rijgedrag of de technische toestand van hun vervoersmiddelen. Weggebruikers zijn zelf in staat om te beslissen of een keuring of garagebeurt gewenst is. Mario Aandewiel: ‘Juist motorrijders zijn zich voortdurend bewust van het belang van een veilige motor. Er zit geen kreukelzone rond de motorfiets en je bent aan de elementen overgeleverd. Als motorrijder zorg je er van nature voor dat je motor in prima staat van onderhoud verkeert. De Europese Commissie gebruikt dan ook uiterst dubieuze rapporten om haar voorstel te onderbouwen. Er zijn geen onderzoeken bekend die aantonen dat een APK de veiligheid daadwerkelijk zal vergroten.’

Libertarisme De Libertarische Partij stelt als enige partij de vrijheid van het individu op de eerste plaats. De partij streeft naar een wereld waarin niemand wordt gedwongen leven of eigendom op te offeren ten gunste van anderen. Die wereld is nog ver weg, maar door blijvend mee te doen aan verkiezingen op alle niveaus hoopt de LP kleine stappen in de goede richting te bewerkstelligen. Het voorkómen van de APK voor motoren is zo’n stap.

De Libertarische Partij deed mee aan de Tweede- Kamerverkiezingen met de slogan ‘de overheid is het probleem, niet de oplossing’. De partij staat voor meer vrijheid, minder overheid, en minimale belastingen en regeldruk.


Deel: ' Libertarische Partij steunt protest tegen motoren-APK '
Lees ook