Libertarische Partij: verbod op e-sigaretten benadeelt consumenten


AARLANDERVEEN, 20140318 -- De Libertarische partij (LP) betreurt het dat er momenteel op nationaal en Europees niveau gewerkt wordt aan het beperken, en mogelijk zelfs verbieden, van het gebruik en de verkoop van zogenaamde elektronische sigaretten (e-cigs).

De LP is geen voor of tegenstander van roken, hetzij van e-cigs of gewone sigaretten. Maar zoals de LP in haar verkiezingsprogramma heeft staan:

Wij zijn tegen alle wetgeving “ter bescherming van de consument” die vrijwillige handel aantast. Wij bepleiten afschaffing van alle wetten die het adverteren van prijzen, producten, of diensten verbieden of beperken. Wij wijzen in het bijzonder wetten af die individuen verplichten om uitrusting “ter zelfbescherming” te kopen of gebruiken, zoals veiligheidsgordels of valhelmen. Wij zijn tegen het inperken van het recht van fabrikanten om hun producten aan te prijzen.

Wij zijn in het bijzonder tegen overheidsregulering van de prijs, sterkte, of hoeveelheid die mag worden geproduceerd of gekocht, van medicijnen, drugs, of andere consumentengoederen. Er moeten geen wetten zijn die bepalen welke stoffen (nicotine, alcohol, hallucinogenen, narcotica, kunstmatige zoetstoffen, vitamine-aanvullingen, of andere middelen) een persoon mag innemen of op andere wijze gebruiken.

De LP vindt het onacceptabel dat beleidsmakers de oren laten hangen naar partijen die een oneigenlijk belang hebben bij het beperken van het gebruik en de verkoop van e-cigs, namelijk de tabaksfabrikanten en farmaceutische bedrijven die hun anti-nicotine producten proberen te verkopen. Er ligt hier niet alleen geen taak van de (Europese) overheid, het toont weer eens aan dat beleid te koop is.

In het kader van het, in de ogen van de LP eveneens overbodige, overheidsbeleid om consumenten te bewegen te stoppen met roken is het natuurlijk bijzonder vreemd dat consumenten die overstappen naar e-cigs omdat zij menen dat die hen in staat stellen om met het roken van reguliere tabaksproducten te stoppen hierin door diezelfde overheid mogelijk ernstig gehinderd gaan worden.

De LP ondersteunt daarom ook de roep van de groeiende groep dampers, zoals consumenten van e-cigs genoemd worden, om zich hier niet mee te bemoeien. Alle argumenten van voor en tegenstanders ten spijt vindt de LP dat hier geen regelgeving door de overheid gewenst is.

Voor- en tegenstanders kunnen zich richten op voorlichting en de consument moet zijn keuze in vrijheid kunnen maken. Innovatie veranderd mensenlevens en industrieën.

De Libertarische Partij staat voor meer vrijheid, minder overheid, minimale belastingen en regeldruk, en doet 19 maart mee met de gemeenteraadsverkiezingen in Almelo, Amsterdam, Arnhem, Utrecht, Rotterdam, Den Haag, Groningen, Leiden en Oegstgeest.

Voor wie zich verder in deze materie wil verdiepen zijn de volgende links mogelijk behulpzaam:

https://jpet.aspetjournals.org/content/91/1/52.abstract

https://tsp.plasa.org/tsp/working_groups/FS/docs/cohen.pdf

https://www.inchem.org/documents/sids/sids/57-55-6.pdf

https://www.inchem.org/documents/sids/sids/56815.pdf

https://publichealth.drexel.edu/~/media/Files/publichealth/ms08.pdf

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0024320596001002

https://informahealthcare.com/doi/abs/10.3109/08958378.2013.793439

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23033998


Deel: ' Libertarische Partij verbod op e-sigaretten benadeelt consumenten '
Lees ook