ING


DIT IS EEN GEZAMENLIJK PERSBERICHT VAN LIBERTEL GROEP, ING GROEP EN VODAFONE

Amsterdam, 1 maart 1999

Libertel bereidt beursgang voor
ING heeft het voornemen maximaal 25% aandelenkapitaal Libertel te herplaatsen

Libertel en haar aandeelhouders ING (30%) en Vodafone (70%) hebben besloten dat Libertel in de loop van 1999 beursnotering aan de Amsterdamse Effectenbeurs (AEX) zal aanvragen. Daartoe zal maximaal 25% van het aandelenkapitaal, thans in bezit van ING, aan nieuwe aandeelhouders worden aangeboden om hen in de gelegenheid te stellen deel te nemen in de snel groeiende Libertel Groep. ING blijft voor tenminste 5% aandeelhouder (verwezen wordt naar het persbericht van ING van heden).

De Libertel Groep - destijds gezamenlijk geïnitieerd door Vodafone en ING - is actief in de snel groeiende markt voor mobiele telefonie. Libertel Groep verkreeg in 1995 een licentie voor GSM-telefonie en heeft na een snelle opbouw van de benodigde infrastructuur en een succesvolle introductiecampagne een marktaandeel voor GSM bereikt van meer dan 35%. Per 1 maart 1999 heeft Libertel ruim 1,3 miljoen klanten. Libertel Groep bestaat uit de netwerk-operator Libertel, de service provider Libertel Verkoop en Services en de verkoopketens Libertel City Points en Libertel Business Points.

Voor de voorgenomen herplaatsing van het 25 % aandelenpakket Libertel zijn Goldman Sachs en ING Barings als lead-managers aangesteld.

Het 70% belang van Vodafone in Libertel blijft ongewijzigd.

Deel: ' Libertel bereidt beursgang voor '
Lees ook