LIBERTEL

Persbericht

LIBERTEL INTRODUCEERT ALS EERSTE SMS OP PREPAID (iZi)

Met Kerst en Nieuwjaarsdag gratis tekstberichten verzenden

Maastricht, 7 oktober 1999 - Op 15 oktober a.s introduceert Libertel de mogelijkheid voor prepaid-bellers om SMS-berichten te verzenden en te ontvangen. Daarmee is de onderneming de eerste mobiele telecomaanbieder in Nederland die deze dienst voor prepaid-bellers aanbiedt. Tijdens eerste en tweede Kerstdag en Nieuwjaarsdag kunnen alle Libertel iZi gebruikers gratis SMS-en om familie en vrienden geluk te wensen. De introductie van SMS op prepaid past bij de ondernemingsstrategie om een leidende positie te verkrijgen als specialist op het gebied van datatoepassingen voor mobiele communicatie. Libertel gaat daarbij uit van de visie dat de telecomsector zich in de nabije toekomst ontwikkelt tot ICE-sector. Waarbij ICE staat voor de integratie van Informatie Technologie, (Tele)Communicatie en Entertainment & Media.

SMS is de afkorting van Short Message Services. Met SMS kan men tekstberichten verzenden en ontvangen van en naar een mobiele telefoon. Zodra een bericht is ontvangen verschijnt een envelopje in het beeldscherm van de mobiele telefoon of hoort de ontvanger een piepje. Daarna kan het tekstbericht worden gelezen. Deze dienst was al beschikbaar voor mobiele bellers met een abonnement, maar tot nu toe konden prepaid-bellers alleen tekstberichten ontvangen.

SMS-berichten worden vooral gebruikt als het lastig is om iemand telefonisch te bereiken. Bijvoorbeeld als diegene in vergadering zit of als het ongewenst is om te bellen zoals in de trein, in bussen, op een terras of in andere openbare gelegenheden. Ook is het mogelijk met SMS informatie op te vragen waaronder beurskoersen, filemeldingen en de weersverwachting. Het sociale aspect speelt bij SMS eveneens een belangrijke rol. Zo is het aardig om iemand met een tekstbericht te verrassen, te feliciteren of juist aan iemand excuses aan te bieden.

Ieder SMS-bericht kan maximaal bestaan uit 160 tekens. In de praktijk blijkt daarom dat veel gebruik wordt gemaakt van afkortingen en symbolen die ruimte besparen. Daardoor krijgen tekstberichten een geheel eigen karakter en ontwikkelt zich spontaan een eigen codetaal. Aan het ontvangen van een SMS-bericht zijn bij Libertel geen kosten verbonden. Het verzenden van een SMS-bericht met Libertel iZi kost f 0,50 (inclusief BTW). Deze kosten gelden voor een berichtje naar een andere mobiele telefoon in zowel binnen- als buitenland. Voor vragen kan men contact opnemen met de gratis Libertel iZi infolijn. Heeft de klant specifieke vragen, dan kan men worden doorverbonden met een vertegenwoordiger van Customer Care. Deze service kost vanaf 1 december a.s. f 0,75 (inclusief BTW) per minuut.

In Nederland blijft het SMS-gebruik nog achter bij andere landen. Het SMS-gebruik in Duitsland en Finland is bijvoorbeeld zeven tot tien maal hoger dan in ons land. In het Verenigd Koninkrijk kunnen prepaid-bellers al langer SMS-en. Zo verwerkte de Engelse mobiele telecomaanbieder Vodafone in februari van dit jaar 27 miljoen SMS-berichten. 19 miljoen daarvan werden verzonden door prepaid-bellers.

Libertel NV is een aan de Amsterdamse beurs genoteerde onderneming, waarvan 70% van de aandelen in handen is van de wereldwijd opererende Vodafone AirTouch groep.

Deel: ' Libertel introduceert SMS op prepaid '
Lees ook