Liberty Media Corporation kondigt overeenkomst met France Telecom aan voor overname van N.V. Casema

ENGLEWOOD, Colorado (VS), 1 augustus 2002 Liberty Media Corporation (NYSE: L, LMC.B) heeft vandaag bekendgemaakt dat zij overeenstemming heeft bereikt met France Telecom over de overname van de Nederlandse kabelexploitant N.V. Casema. Met deze overname vergroot Liberty Media haar aanwezigheid op de Europese kabelmarkt.

Liberty Media verwerft 100% van de aandelen in Casema voor een bedrag van EUR 750 miljoen in contanten. Liberty Media verwacht de transactie deels in contanten en deels met een nieuwe banklening te financieren. De afronding van de transactie is afhankelijk van goedkeuring door de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) en van andere voorwaarden die bij een dergelijke transactie gebruikelijk zijn, en zal naar verwachting in het vierde kwartaal van 2002 plaatsvinden. Casema is de derde grootste kabelexploitant in Nederland met bijna 1,5 miljoen huishoudens die op haar kabelnetwerk zijn aangesloten. Casema is onder andere eigenaar van kabelnetwerken in Den Haag, Utrecht en Breda. Casema levert zowel analoge als digitale videodiensten en breedbandinternet aan particuliere klanten. Via haar nationale glasvezelnetwerk levert Casema tevens spraak- en datadiensten aan de zakelijke markt.

"De overname van Casema door Liberty Media komt op het moment dat Casema klaar is om te profiteren van haar eerdere investeringen en haar op de toekomst gerichte strategie. Het netwerk van Casema heeft een aantal belangrijke upgrades ondergaan en de introductie van geavanceerde diensten is nu in een vergevorderd stadium. Wij verwachten dat Casema, met haar 1,4 miljoen Revenue Generating Units, verder zal kunnen profiteren van de reeds bestaande schaalgrootte die Liberty Media in Europa heeft", aldus Robert R. Bennett, President en CEO van Liberty Media.

Liberty Media zal nauw samenwerken met het bestaande management, dat onder leiding staat van Henk de Goede, een vooraanstaand kabelpionier, om zo de toekomstige financiële en operationele flexibiliteit van Casema verder te verbeteren en de korte- en langetermijnstrategie van de onderneming te versterken. De overname heeft de steun van het management en de ondernemingsraad van Casema.

Liberty Media Corporation (NYSE: L, LMC.B) heeft belangen in een uiteenlopend spectrum van bedrijven en diensten op het gebied van communicatie, videoprogrammering, breedbanddistributie en interactieve technologie. Liberty Media en de daaraan gelieerde bedrijven zijn actief in de Verenigde Staten, Europa, Zuid-Amerika en Azië met enkele van de meest bekende en vooraanstaande merken ter wereld, zoals Encore, STARZ!, Discovery, USA, QVC, Court TV en Sprint PCS.

Contactpersoon:
Mike Erickson
Vice President, Investor Relations
Liberty Media Corporation

+1 (877) 772-1518


Contactpersoon voor de Nederlandse media:
Citigate First Financial
Marise Blom
020 575 4018 / 06 - 54 765 733
email: mblom@citigateff.nl
Frank Jansen
020 575 4024 / 06 - 21 542 369
email: fjansen@citigateff.nl

Aantal pagina's: 4

Vraag en antwoord document

Rationale en strategie

1. Waarom koopt Liberty Media Casema?
Net als veel andere kabelbedrijven in Europa heeft Casema weliswaar een te hoge schuldenlast, maar is het in beginsel een gezonde onderneming. De aankoop van Casema is belangrijk voor onze strategie, die er op gericht is onze distributieactiviteiten in Europa verder uit te bouwen. Kabel is bij uitstek een bedrijfstak waar schaalgrootte van belang is. Door de overname kunnen Casema en andere kabelbedrijven waarin Liberty belangen heeft kostenbesparingen en hogere opbrengsten realiseren.
2. Gaat Liberty Media Casema's strategie wijzigen? De huidige strategie van Casema zal op hoofdlijnen niet worden gewijzigd. We werken met en vertrouwen op sterke lokale managementteams die goed op de hoogte zijn van de lokale markt. Het is niet onze bedoeling om vanuit de Verenigde Staten betrokken te zijn bij 'day-to-day' management. We hebben een 'triple-play' (televisie, breedband internet en telefonie) strategie, maar zijn van oorsprong geen telefoniebedrijf. We streven er echter naar om telefoondiensten aan te bieden wanneer dit vanuit technisch, operationeel en financieel oogpunt zinvol is. Bovendien zullen we blijven zoeken naar mogelijkheden om een uitgebreider pakket voor digitale televisie aan te bieden met meer keuzemogelijkheden voor de abonnees van Casema.
3. Wat zijn de voordelen van deze overname voor Casema? Liberty Media heeft 1) veel ervaring met het opbouwen en verder ontwikkelen van 'triple-play' breedband kabelprojecten; 2) een ruime ervaring met het ontwikkelen en lanceren van televisie content en 3) een sterke vermogenspositie en een ruime financiële flexibiliteit waarvan ook Casema mogelijk kan profiteren. Wij hebben strategische belangen in kabelbedrijven met in totaal meer dan 36 miljoen aangesloten woningen met bijna 21 miljoen RGU's (Revenue Generating Units) wereldwijd. Deze RGU's bestaan uit ongeveer 16,0 miljoen kabelabonnees, 1,8 miljoen internetgebruikers en 3,2 miljoen telefoonabonnees. Daarnaast zal Casema, met een sterkere balans in combinatie met onze financiële slagkracht, meer financiële flexibiliteit hebben om haar strategie op lange termijn te realiseren.

Management

4. Blijft de huidige managementstructuur van Casema ongewijzigd? Wij hebben veel waardering voor Casema's huidige managementteam en verwachten geen grote wijzigingen in het operationele management. We willen dat het lokale management een grote mate van autonomie en initiatief behoudt. Samen met het management van Casema zullen we werken aan het verfijnen van de strategie. Liberty heeft nog geen beslissingen genomen aangaande eventuele wijzigingen in de corporate governance structuur.

Liberty is voornemens om bij Casema een Raad van Commissarissen in te stellen met daarin vertegenwoordigers van Liberty Media die veel kennis en ervaring hebben op het gebied van kabelactiviteiten, programmering en financieel management, waar Casema profijt van zou kunnen hebben..

Werkgelegenheid

5. Zal de overname invloed hebben op de werkgelegenheid binnen Casema? Wij verwachten geen grote veranderingen in de werkgelegenheid. We hebben ook geen belangrijke verschillen van inzicht met de huidige aandeelhouders ten aanzien van Casema's activiteiten en haar medewerkers. We zullen zeker grote waarde hechten aan het oordeel van het management van Casema bij het nemen van beslissingen over werkgelegenheid.
6. Zal de overname invloed hebben op de bedrijfscultuur van Casema? Wij streven ernaar om de huidige collegiale en goede werksfeer bij Casema te behouden, waarin zowel de individuele als de collectieve prestaties van werknemers worden erkend en individueel initiatief wordt aangemoedigd. We realiseren ons dat er een sterk verband bestaat tussen een plezierige werkomgeving en de productiviteit van de werknemers.

Financiën

7. Welke plaats zal Casema krijgen in de organisatie van Liberty Media? Casema zal een indirecte dochteronderneming zijn van Liberty Media International, Inc. Liberty Media International is een directe dochteronderneming van Liberty Media Corporation. De meerderheid van de belangen die Liberty Media International houdt, betreft belangen in ondernemingen die primair actief zijn buiten de Verenigde Staten.
8. Wat zullen de wijzigingen zijn als gevolg van deze overname voor de financiering van Casema? Wij hebben nog geen beslissing genomen met betrekking tot de gewenste kapitaalstructuur na de overname. We zoeken nog naar de juiste mix van eigen vermogen en vreemd vermogen, die onder andere afhankelijk is van belastingtechnische en jaarrekeningtechnische overwegingen. Het mag echter duidelijk zijn dat we er geen voorstander van zijn kabelbedrijven uit te rusten met een relatief groot deel vreemd vermogen.
9. Hoeveel is Liberty Media van plan te investeren in Casema (op jaarbasis)? Wij verwachten dat als Casema een gezonde verhouding kent tussen eigen vermogen en vreemd vermogen en als er voldoende werkkapitaal aan haar ter beschikking is gesteld, Casema haar bestaande activiteiten zelf kan financieren. Wij zijn in staat en bereid om beheerst en op economisch verantwoorde wijze te investeren in uitbreiding en modernisering van het kabelnetwerk, of andere investeringen te doen die nodig zijn om Casema in staat te stellen op een winstgevende manier het programma-aanbod uit te breiden en 'highspeed' internet en telefonie voor particulieren mogelijk te maken. We gaan zorgvuldig om met onze financiële middelen en zullen uiteraard een grondige financiële analyse uitvoeren, gericht op lange termijn waarde creatie, voordat nieuwe investeringen worden gepleegd. We beschikken in ieder geval over voldoende financiële middelen om Casema, zo nodig, van nieuw kapitaal te voorzien.

Nederlandse kabelmarkt

10. Is Liberty Media voorstander van een fusie tussen UPC en Casema op enig moment? Wij hebben geen operationele controle over UPC; daarom is het niet aan ons hierover eenzijdig te beslissen. De recent aangekondigde financiële herstructurering van UPC leidt niet tot veranderingen in de zeggenschapsverhouding van UGC, de grootaandeelhouder van UPC. Op dit moment zijn er in ieder geval geen plannen om UPC en Casema te fuseren.

Wij willen echter een nauwere samenwerking tussen UPC en Casema op terreinen waar dit wederzijds voordelen oplevert en wettelijk is toegestaan (en, wanneer wettelijk vereist, is voorafgegaan door een positief advies van de ondernemingsraad) niet uitsluiten. Zo werken Telewest en NTL, de twee grootste kabelexploitanten in Groot-Brittannië, met succes samen op een aantal terreinen, bijvoorbeeld bij het ontwikkelen van content, het op de markt brengen van 'highspeed' internet en bepaalde inkoopactiviteiten.
11. Hoe kan Liberty Media voorkomen dat Casema dezelfde pijnlijke financiële herstructurering moet ondergaan als UPC? Zoals we eerder hebben aangegeven zijn we een groot voorstander van kabelbedrijven met een gezonde balansverhouding. Dit is eveneens ons uitgangspunt ten aanzien van Casema.

Wij verwachten dat de overname een positief effect zal hebben op het imago van Casema, en dat het concrete voordelen zal opleveren, zoals een beheerst financieel management en ruime ervaring en deskundigheid op het gebied van breedbandkabel. Daarnaast zal Casema een hoog niveau van dienstverlening blijven bieden.


12. Welke invloed zal deze aankoop hebben op programma-aanbieders en aanbieders van omroepnetten?
Casema kan aanbieders van content betere afzetgebieden voor digitale televisie, digitaal internet en digitale video bieden, door samen te werken met andere kabelbedrijven en zo voordeel te behalen uit een bredere abonneebasis, wat van essentieel belang is voor het bieden van meer keuze aan de consument.


13. Wat zal de invloed van deze aankoop zijn op de klanten? Is Liberty Media van plan het tarief voor kabelabonnementen te verhogen? Wij zijn het met de VECAI eens dat een herbalancering van tarieven noodzakelijk en onvermijdelijk is om de Nederlandse kabelbedrijven te stimuleren die investeringen te doen die nodig zijn om de consumenten betere diensten te bieden en een grotere keuzevrijheid dan zij op dit moment hebben. We onderschrijven de huidige prijsstrategie van Casema. De prijzen die consumenten betalen voor analoge kabeltelevisie wordt op gemeentelijk en nationaal niveau gereguleerd.
14. Wat is uw antwoord op mogelijke bezwaren vanuit concurrentieoverwegingen? Wij hebben het volste vertrouwen dat de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) onafhankelijk de mogelijke effecten zal vaststellen van de voorgestelde overname op de concurrentieverhoudingen. We geloven dat de voorgestelde transactie een nieuwe impuls zal geven aan de vorming van een gezonde kabelindustrie, die in staat zal zijn de overstap te maken naar een nieuwe generatie diensten. Een sterke kabelindustrie kan bijdragen aan de realisatie van een levensvatbare concurrentie binnen de gehele sector.

/ / / / / / /

ACHTERGRONDINFORMATIE
LIBERTY MEDIA CORPORATION

Liberty Media is een internationale onderneming op het gebied van media, entertainment, technologie en communicatie. Liberty heeft belangen in een groep diverse, maar elkaar goed aanvullende beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde bedrijven in bovengenoemde sectoren. De onderneming heeft ruime ervaring met het investeren in en leveren van televisiediensten die zij aanbiedt voor verschillende platforms.


· Liberty Media is een financieel stabiele, conservatief gefinancierde, gediversifieerde mediaonderneming met een marktkapitalisatie van circa USD 30 miljard.

· De omzet van Liberty Media steeg in 2001 tot USD 2,1 miljard, vergeleken met USD 1,5 miljard in het jaar 2000.

· Liberty Media streeft een "triple play-strategie" na. Op basis van deze triple play strategie richt Liberty Media zich op kabel-, breedband Internet en telefoondiensten, waar telefoondiensten behoedzaam zullen worden gelanceerd. Liberty Media is van mening dat "triple play" het maximale rendement haalt uit de breedbandinfrastructuur, maar gelooft ook sterk in een verstandige inzet van aangeboden diensten. Als het aanbieden van één van de diensten te veel kosten met zich meebrengt, zou dit het aanbieden van andere diensten in gevaar kunnen brengen.

· In haar strategie richt Liberty Media zich op Last Mile Distribution voor kabel- en satelliet-verbindingen, Programmacontent (informatie en entertainment) en Technologie, Diensten en Intellectual Property die distributie en content mogelijk maken. In het voldoen aan de enorme vraag naar informatie en entertainment via netwerken voor video-, spraak- en datadistributie door de consument spelen deze activiteiten een directe rol. Bij deze activiteiten bestaat een directe relatie met de consument en daarbij is het mogelijk een merk, schaalvoordelen en een over het algemeen voorspelbare inkomstenstroom op te bouwen.

· Binnen deze kernstrategie van Liberty Media heeft elke onderneming haar eigen strategie. Met deze afzonderlijke strategieën probeert Liberty Media de ondernemingen in haar huidige portfolio verder te laten groeien en te laten ontwikkelen. Daarnaast tracht Liberty Media nieuwe ondernemingen te verwerven en op te zetten. Dit alles binnen de context van een verantwoorde schuldenstructuur.

· Liberty Media zorgt er voor dat haar ondernemingen elkaar ondersteunen. Hoewel de bezittingen divers zijn, vullen deze elkaar over het algemeen goed aan. Liberty Media zoekt naar ondernemingen met sterke merken en sterke marktposities. De investeringsfilosofie van

· Liberty Media gaat uit van de volgende punten in haar streven naar lange termijn waardecreatie voor haar aandeelhouders: investeren in ondernemingen die content en distributie verzorgen; ondernemingen autonoom en door strategische acquisities laten groeien; instandhouden van een conservatieve financieringsstructuur van Liberty Media; nauw samenwerken met het aanwezige managementteam

· Autonome groei en het managen van deze autonome groei krijgen vanuit Liberty Media veel aandacht. Ze blijken op de lange termijn de belangrijkste en meest waardevolle onderdelen van de activiteiten van Liberty Media te zijn.

· De groei van Liberty Media kent drie bronnen: de autonome groei is de continue vooruitgang die lokaal management van elke onderneming boekt bij de uitvoering van de eigen activiteiten. Dit is het resultaat van sterke merken, een goede marktpositie, goede vraag van de consument naar informatie en entertainment. Dit is het belangrijkste onderdeel van de drie; een gevolg van de interne groei is het managen van de portfolio. Dit is het proces van het doen van acquisities of het combineren van bedrijven om een grotere omvang, meer merken of een betere marktpositie te creëren; het managen van de kapitaalstructuur verhoogt de opbrengsten uit autonome groei en portfoliomanagement en omvat zaken als het creëren van liquiditeit, waarbij rekening wordt gehouden met fiscale aspecten.

· Het beleid van Liberty Media is er altijd op gericht om internationaal lokale ondernemingen uit te bouwen, die aangestuurd en gemanaged worden door lokaal management, waar mogelijk in samenwerking met lokale ondernemingen (bijvoorbeeld Sumitomo in Japan en BBC in Groot-Brittannië). Liberty Media is ervan overtuigd dat het van zakelijk belang is om gebruik te maken van de lokale expertise.

· Liberty Media heeft belangen in een groot aantal wereldwijd opererende entertainmentzenders, zoals Discovery Channel, USA, QVC, Encore en STARZ! Liberty Media houdt ook belangen in ondernemingen die zich bezighouden met internationale video distributie; internationale telefonie en nationale mobiele telefonie; fabrieks- en apparatuurleveranciers; en andere ondernemingen die zich richten op breedbanddiensten.

· Liberty Media heeft ondervonden dat in elk deel van de wereld de groei van pay-TV niet alleen het resultaat is van het ontstaan of upgraden van technische platforms, maar ook van het ontwikkelen van aantrekkelijkere content. Liberty Media bevindt zich al vanaf het begin in de voorhoede van deze ontwikkeling, vaak in samenwerking met lokale zenders, waarbij nieuwe kanalen werden gecreëerd en werd geïnvesteerd in de ontwikkeling van nieuwe content. Dit was met name het geval in Groot-Brittannië, Japan en Argentinië.

· Waar Liberty Media ook investeert in content, Liberty Media heeft zich altijd neutraal opgesteld als het gaat om het platform. In Groot-Brittannië bijvoorbeeld stelde Flextech (inmiddels onderdeel van Telewest) altijd zijn volledige bereik aan kanalen beschikbaar aan andere kabelbedrijven, aanbieders van DTH-satelliet en digitale televisie. In Japan stelt Jupiter Programming de kanalen die zij bezit of waarin zij heeft geïnvesteerd beschikbaar aan alle andere beschikbare digitale satellietplatforms. Het is zelfs zo dat de dochter-ondernemingen en partners van Liberty Media bij de grootste leveranciers horen van lokale content op elk van de markten waarin Liberty Media actief is. Het ondernemingsplan van Liberty Media is gebaseerd op de overtuiging en de ervaring dat het ontwikkelen van nieuwe content het meest succesvol is als hiervoor wordt samengewerkt met lokale zenders. Dit betekent dat niet alleen de specifieke platforms waarin Liberty Media een belang heeft, maar ook de pay-TVmarkt als geheel er voordeel uit kan halen.

· De gedegen kennis die Liberty Media heeft van de kabel- en satellietbranche, de sterke financiële positie van de onderneming en het ervaren managementteam worden beschouwd als de sterke punten van Liberty Media.

· Aandelen Liberty Media worden verhandeld via de New York Stock Exchange onder de symbolen L en LMC.B.
Belangen van Liberty Media in (niet-) beursgenoteerde ondernemingen Niet-beursgenoteerde ondernemingen Beursgenoteerde ondernemingen

StarzEncore Group
Discovery Communications
QVC, Inc.
Jupiter Telecommunications
Jupiter Programming
Court TV
Cablevisión S.A.
Pramer SCA
Fox Pan-American Sports LLC
True Position, Inc.
Metrópolis Intercom S.A.
Game Show Network
AOL Time Warner
News Corporation
Motorola, Inc.
Vivendi Universal
USA Interactive
UnitedGlobalCom, Inc.
Telewest plc
Liberty Media Livewire Corporation
OpenTV Corp.
Sprint PCS Group
Cendant, Inc.
priceline.com

het INTERNATIONALe TRACKRECORD van Liberty Media

Liberty Media was tot 10 augustus 2001 een 100% dochteronderneming van AT&T. Haar vorige moederbedrijf, Tele-Communications, Inc. ("TCI"), werd op 9 maart 1999 overgenomen door AT&T. Op 10 augustus 2001 werd Liberty Media afgesplitst van AT&T als een onafhankelijke, beursgenoteerde onderneming. TCI is in de jaren zestig ontstaan uit een klein kabelbedrijf in Texas en heeft vervolgens het grootste kabelnetwerk in de Verenigde Staten ontwikkeld. Dit werd gecombineerd met investeringen in een aantal leveranciers van content (zoals Discovery Communications, Inc. en Turner Broadcasting) en, meer recent, was het een van de eerste aanbieders van snelle internetdiensten via @Home. Ditzelfde model werd gevolgd in Latijns-Amerika, Azië en Europa. Het internationale (investerings) trackrecord van Liberty Media in de ontwikkeling van kabel en andere distributieplatforms en in de ontwikkeling van nieuwe content wordt hieronder beschreven.

Japan

Liberty Media verwierf haar eerste belang in Jupiter Telecommunications ("J-Com") in 1995 en houdt inmiddels een gezamenlijk controlerend belang van 36%. Andere aandeelhouders in JCom zijn onder andere Sumitomo Corporation en Microsoft Corporation. Sony, Softbank, Fuji TV, Mitsui, Nikkei en TV Tokyo zijn enkele van de lokale partners die zich bezighouden met de programmeringsactiviteiten (Jupiter Programming).

J-Com biedt kabeltelevisie, hoge snelheid internet en telefoondiensten aan. De onderneming biedt zijn diensten aan via 20 franchiseondernemingen, voornamelijk onder met merk "J-COM Broadband". J-Com is uitgegroeid tot de grootste centraal bestuurde aanbieder van meervoudige systemen in Japan. De standaardarchitectuur op basis van glasvezel- en coaxkabel van J-Com is een van de meest geavanceerde systemen die momenteel door aanbieders van kabeltelevisie worden gebruikt. Het netwerk is ontworpen voor two-way, breedbanddiensten en bezit voldoende capaciteit om alle diensten aan te kunnen bieden en houdt daarnaast voldoende capaciteit over om de groei van de video-, spraak- en gegevensoverdracht, en toekomstige diensten, op te vangen. J-Com is bezig zijn volledige kabelnetwerk te upgraden naar 750 MHz.

J-Com is sterk gegroeid, in zowel nieuwe abonnees als in nieuwe diensten, en telde in maart 2002 meer dan 6.750.000 woonhuisaansluitingen, 1.425.000 kabelabonnees, 428.000 internetgebruikers (met een snelle verbinding) en 110.000 telefoonaansluitingen.

Een zusteronderneming van J-Com, Jupiter Programming Co. Ltd., heeft een aantal kabeltelevisiekanalen ontwikkeld, aangekocht of daarin geïnvesteerd om zodoende het aanbod en de kwaliteit van de programmering voor de Japanse consument te verbeteren. Liberty Media en Sumitomo hebben elk een aandeel van 50% in Jupiter Programming.

Sinds 1995 heeft Liberty Media meer dan USD 460 miljoen in J-Com geïnvesteerd, waarvan de meest recente investering in april 2002 heeft plaatsgevonden. Daarnaast heeft Liberty Media vanaf 1996 circa USD83 miljoen geïnvesteerd in Jupiter Programming. In lijn met de strategie van Liberty Media om samen te werken met lokaal management en expertise, heeft J-Com slechts 8 niet lokale medewerkers binnen de gelederen en Jupiter Programming slechts 6, terwijl de twee ondernemingen samen circa 5.500 medewerkers in dienst hebben.

Groot-Brittannië

Liberty Media heeft een aandeel van circa 25% in Telewest. Liberty Media's betrokkenheid met Telewest is ontstaan via investeringen in de Britse kabelbranche vanaf 1986. In 1992 brachten TCI en US West elk hun kabelbelangen onder in een 50:50 joint venture. Vooruitlopend op de beursgang in november 1994 werd Telewest opgericht om de activa over te nemen van de joint venture.

Op dit moment levert Telewest haar diensten op het gebied van kabeltelevisie, telefoon en internet aan miljoenen Britse consumenten. Daarnaast levert Telewest zakelijke communicatie oplossingen aan honderdduizenden klanten uit de private en publieke sector. De afgelopen paar jaar heeft Telewest aanzienlijke bedragen geïnvesteerd in het verbeteren van haar kabelnetwerk. In maart 2002 telde Telewest 4.914.000 aangesloten woningen, 1.358.000 kabelabonnees, 451.000 internetgebruikers en 2.153.000 particuliere telefoonaansluitingen.

Vóór de fusie van Flextech met Telewest had Liberty Media een controlerend belang in Flextech. Flextech heeft, onder andere, het volledig eigendom van de kanalen Bravo, Living, Trouble en Challenge TV. Flextech is eveneens de partner van BBC Worldwide in de 50:50 joint venture UKTV. Deze innovatieve overeenkomst tussen Flextech en BBC Worldwide heeft de baanbrekende exploitatie van de omvangrijke archieven van de BBC mogelijk gemaakt, wat ten goede komt aan de keuzemogelijkheden van alle Britse consumenten. Er is een aantal themakanalen ontwikkeld, gericht op specifieke doelgroepen die door de andere televisiezenders slechts matig werden bediend. UKTV maakt het voor de BBC ook mogelijk om zich toegang te verschaffen tot een additionele inkomstenstroom, hetgeen zonder UKTV niet mogelijk zou zijn geweest. Dit stelt de BBC in staat meer te investeren in nieuwe content en aanvullende diensten, wat voor iedereen voordelen met zich meebrengt, ook voor consumenten die ervoor kiezen geen pay-TV abonnee te worden. Bovendien wordt de BBC hierdoor minder afhankelijk van de inkomsten uit kijkgelden, een doelstelling die de BBC opgelegd kreeg door de Britse regering.

Sinds 1986 heeft Liberty Media meer dan USD745 miljoen geïnvesteerd in Telewest, waarvan de meest recente investering plaatsvond in 2001. Sinds 1986 is circa USD 100 miljoen geïnvesteerd in de programmering van Flextech en, sinds de fusie, van Telewest.

Republiek Ierland

Liberty Media kreeg voor het eerst een belang in de Ierse kabelindustrie in 1992. Liberty Media heeft samen met Independent News & Media een controlerend belang van 50% in Chorus, dat een kabelnetwerk exploiteert en diensten aanbiedt op het gebied van televisie, hoge snelheid internet en telefonie. Onder de handelsnaam Chorus opereert een groep van drie telecommunicatiebedrijven (Princes Holdings Limited, Cable Management Ireland Limited en Suir Nore Relays) die zich hebben verenigd om de grootste aanbieder van diensten via de kabel te worden met het grootste aantal aangesloten woningen.

In maart 2002 telde Chorus 223.000 kabelabonnees en circa 10.000 telefoonaansluitingen. Bovendien loopt er een proefproject met internet in Dublin. Chorus lanceerde in januari 2001 een hoge snelheid "always on" netwerk onder de naam Chorus Powernet voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Chorus heeft eveneens een belang van 50 procent in Internet Ireland, dat voornamelijk nationaal dail-up internettoegang biedt, maar ook bezig is met de ontwikkeling van een nieuwsportal.

In mei 2000 verkreeg Chorus krediet- en leenfaciliteiten voor een bedrag van EUR 360 miljoen om de verbetering en uitbreiding van haar netwerk te financieren. Momenteel bestaat 50% van het netwerk van Chorus uit 300 MHz kabel, 40% uit 400 MHz kabel en 10% uit 750 MHz kabel. Rond 2008 zal Chorus digitale televisie, telefonie en hoge snelheid internet en datadiensten aanbieden binnen al haar franchisegebieden die op dit moment 70% van Ierland bedekken.

Sinds 1992 heeft Liberty Media circa USD 85 miljoen in Chorus geïnvesteerd. De meest recente investering in Chorus vond plaats in 2001.

Chili

Liberty Media heeft een belang van 50% in Metrópolis Intercom, een van de grootste en meest innovatieve kabelbedrijven in Chili. De onderneming telt bijna 1,2 miljoen aangesloten woningen en circa 300.000 abonnees. De eerste investering van Liberty Media in Chili dateert van 1994. Sindsdien heeft Liberty Media bijna USD 200 miljoen geïnvesteerd in Metrópolis Intercom, waarbij de meest recente investering plaatsvond in 2000. Metrópolis Intercom was het eerste kabelbedrijf in Chili die digitale diensten leverde via een 750 MHz hybride glasvezelkabelnetwerk. Bovendien is de onderneming gestart met het aanbieden van snelle internetdiensten via zijn kabelnetwerk.

Argentinië

Liberty Media heeft een belang van 50% in Cablevisión SA, een Argentijns kabelbedrijf met circa 1,4 miljoen kabelabonnees. In maart 2002 telde Cablevisión 3.517.000 aangesloten woningen en 50.000 internetklanten.

Naast een volledig aanbod van pay-TV diensten (basis, uitgebreid en premium, inclusief kanalen waarop live voetbalwedstrijden en speelfilms worden uitgezonden) biedt Cablevisión het merendeel van haar abonnees hoge snelheid internet nadat geleidelijk een upgrade van het kabelnetwerk heeft plaatsgevonden. Op dit moment bestaat 52% van het netwerk uit 750 MHz kabel.

Sinds 1994 heeft Liberty Media meer dan USD 800 miljoen geïnvesteerd in Cablevisión, waarvan de meest recente investering in 2001 plaatsvond. Sinds 1995 werd circa USD 250 miljoen geïnvesteerd in de programmering van Pramer SCA en Torneos y Comptencias.

Puerto Rico

Liberty Cablevision uit Puerto Rico, een 100% dochteronderneming van Liberty Media, is een van de grootste aanbieders van kabeltelevisiediensten in Puerto Rico. De eerste investering van Liberty Media in dit kabelnetwerk in Puerto Rico dateert van 1989. Het netwerk telde in juni 2001 301.000 aangesloten woningen en 123.000 kabelabonnees. Liberty Cablevision is begonnen met de introductie van 750 MHz kabel.

Een aanzienlijk deel van het kabelnetwerk van Liberty Cablevision bestaat uit glasvezel- en coaxkabel. Deze infrastructuur biedt Liberty Cablevision de mogelijkheid verbeterde entertainment-, informatie- en telecommunicatiediensten aan te bieden en,voor zover dit toegestaan is door de plaatselijke wetgeving, telefoondiensten via de kabel.

Deel: ' Liberty Media Corporation neemt Casema over van France Telecom '
Lees ook