Microsoft Nederland


Licentievoorwaarden op het gebied van Digital Rights Management in Windows Media Player

Schiphol-Rijk, 8 juli 2002
Betreft: toelichting op de licentievoorwaarden op het gebied van Digital Rights Management in Windows Media Player Geachte redactie, De afgelopen dagen is er in de media veel verschenen over de licentievoorwaarden op het gebied van Digital Rights Management (DRM) in Windows Media Player (WMP), versies 6.4 en 7.1. Dit naar aanleiding van de nieuwste Security Updates voor WMP, die sinds 27 juni j.l. beschikbaar zijn via Windows Update. Uit de diverse reacties en redactionele aandacht die daarop volgden, blijkt dat er veel onduidelijkheid bestaat over deze licentievoorwaarden. Met deze brief willen wij graag een toelichting geven op de licentievoorwaarden, om op deze wijze duidelijkheid te verschaffen. Om meteen met het belangrijkste punt te beginnen: met de licentievoorwaarden zoals deze in de genoemde Security Upgrades zijn opgenomen, verschaft Microsoft zich op geen enkele wijze het 'recht' om ongevraagd en/of zonder toestemming nieuwe software op de PC van een gebruiker te installeren. In het geval dat er nieuwe programmacode beschikbaar is voor een Microsoft-toepassing, zal de gebruiker altijd specifiek toestemming moeten geven, alvorens dit wordt gedownload en geïnstalleerd. Microsoft erkent dat de tekst van licentievoorwaarden zoals die op dit moment in de Security Patch voor WMP staat, de intenties van Microsoft op dit gebied niet duidelijk uitleggen. Deze tekst zal zo spoedig mogelijk door ons worden aangepast. De betreffende licentieovereenkomst voorziet in twee scenario's op het gebied van DRM:

* Het eerste scenario: DRM Program Revocation and Exclusion, betreft een situatie waarbij Microsoft en leveranciers met behulp van Microsoft DRM de contentbeveiliging van beveiligde content moeten herstellen. Dit in het zeldzame geval waarin een slecht geschreven programma dat gebruik maakt van Microsoft DRM niet goed functioneert, waardoor beveiligde content ongeautoriseerd kan worden afgespeeld. In dat geval wordt tijdens het afspelen van beveiligde content de lijst van 'ingetrokken' programma's (programma's die niet langer voldoen aan de beveiligingsvoorwaarden zoals deze door de contentleveranciers worden vereist) automatisch aangepast. Er wordt geen programmacode gedownload op de computer van de gebruiker en er worden ook geen andere veranderingen doorgevoerd aan het systeem. Het enige dat er gebeurt, is dat de betreffende programma's niet langer gebruikt kunnen worden om de beveiligde content af te spelen.


* Het tweede scenario: DRM Security Upgrade, betreft de situatie waarbij een contentleverancier opgewaardeerde DRM-componenten vereist om zijn beveiligde content af te spelen. In dat geval wordt alleen het benodigde DRM-onderdeel gedownload. Dit gebeurt echter alleen nadat de gebruiker om toestemming is gevraagd en deze toestemming ook wordt gegeven. Als de gebruiker dit niet wil, is het enige gevolg dat hij de beveiligde content niet kan afspelen.

Deze licentievoorwaarden zijn noodzakelijk om het gebruik van beveiligde content mogelijk te maken. Contentleveranciers kunnen op deze wijze hun waardevolle bezit - content - beschikbaar stellen aan klanten, in de wetenschap dat zelfs in het geval dat de beveiliging wordt gebroken, de beveiliging van de content hersteld kan worden. Dit is een voordeel voor iedereen in het ecosysteem, inclusief de consument die hiermee de mogelijkheid krijgt om op een gemakkelijke en voordelige wijze beveiligde content te gebruiken. Het beveiligen van content zorgt ervoor dat de partijen die content creëren en uitgeven in staat zijn inkomsten te genereren uit hun inspanningen en investeringen. Met vriendelijke groet,
Microsoft B.V. Astrid Balsink
Public Relations Manager

Microsoft (NASDAQ: MSFT) is opgericht in 1975 en is marktleider op het gebied van software, diensten en Internet-technologie voor privé- en zakelijk computergebruik. Het bedrijf levert een brede reeks aan diensten en producten - waaronder softwareoplossingen voor snel en flexibel zakendoen. Deze zijn ontwikkeld om mensen en organisaties nu en in de toekomst meer mogelijkheden te bieden voor toegang tot de informatie die zij nodig hebben, ongeacht op welke plaats, op welk moment en met welk apparaat.

Voor informatie (eindgebruikers)

Microsoft Contact Center (MCC), iedere werkdag van 08.30 uur tot 17.00 uur, telefoonnummer: 020 - 500 1500.

Voor informatie (redacties)

Microsoft B.V., Astrid Balsink, Public Relations Manager, telefoon: +31 (0)20 - 500 14 61 of
Monogram Communication Strategies (MCS) BV, Perlita Fränkel, telefoon: +31 (0)23 - 562 82 08.

Windows XP

© 2002 Microsoft Corporation. Alle rechten voorbehouden. Gebruiksvoorwaarden. Privacyverklaring.

Deel: ' Licentievoorwaarden Digital Rights Management in Windows Media Player '
Lees ook