Provincie Utrecht


Persbericht
09 november 1999

Verdeling subsidies ' krediet beleid voor mensen met een lichamelijke handicap'
LICHAMELIJK GEHANDICAPTE JONGEREN AAN DE SLAG IN DE MEDIASECTOR

De Stichting Hetty Daniëls zet zich in voor lichamelijk gehandicapte jongeren die een functie in de journalistiek en media ambiëren. Daartoe heeft de Stichting Hetty Daniëls een project opgestart voor werving van vacatures, kandidaten, scholing en begeleiding. Naast de stichting zijn onder andere ook publieke en commerciële omroepen, de stichting ROOS en de Nederlandse Vereniging voor Journalistiek hierbij betrokken. Met een bijdrage van ruim 50.000 gulden (verspreid over twee jaar, en afkomstig uit twee verschillende kredieten) willen Gedeputeerde Staten van Utrecht het project ondersteunen. Het project is gericht op (re)integratie van deze groep jongeren in de maatschappij; het sluit dan ook goed aan bij een van de knelpunten die de Utrechtse regiovisie voor mensen met een functiebeperking te zien gaf, dat er gebrekkige afstemming is op de vraag naar arbeidsmogelijkheden van lichamelijk gehandicapten. Doel van het project is tenminste 10 jongeren aan een baan te helpen.

Viering 20-jarig jubileum Thuishulpcentrale Utrecht Naast deze toekenning, hebben GS nog enkele andere projecten subsidie toegekend uit het krediet beleid voor mensen met een lichamelijke handicap. Zo is er 35.000 gulden toegekend aan de Thuishulpcentrale Utrecht ter ondersteuning van de viering van het 20-jarig jubileum. Hiermee kan een tijdelijke uitbreiding van de PR-functie worden bekostigd; het is de bedoeling materiaal te maken waarmee de naamsbekendheid van de thuishulpcentrale vergroot kan worden. De thuishulpcentrale coördineert en begeleidt hulp die niet door professionele thuiszorgorganisatie wordt gegeven, waarbij als uitgangspunt geldt dat de clint bepaalt welke hulp er bij hem of haar thuis geboden wordt.

Verder kennen GS ruim 12.000 gulden toe aan de Stichting Beter Leven met Ziekte, voor een aantal bijeenkomsten met het thema 'Leef je eigen leven'. De Sociaal Pedagogische Dienst (oost) Utrecht ontvangt bijna 9000 gulden om de toegankelijkheid van het kantoorpand in Amersfoort te verbeteren. De Commissie Zorg en Welzijn adviseert eind november over de bestedingen uit het krediet.
(Voor informatie: Sari Klatter, actueel@prvutr.nl 030 - 258 20 42)

Deel: ' Lichamelijk gehandicapte jongeren aan de slag in mediasector '
Lees ook