expostbus51


CBS


CBS: Lichte daling van de mobiliteit in Nederland

De Nederlandse bevolking heeft in 1998 in eigen land 191,5 miljard kilometer afgelegd. Uit de nieuwe CBS-cijfers blijkt dat dit één miljard kilometer minder is dan in 1997. Met de trein is in 1998 wederom meer gereisd. Het gebruik van de fiets en de auto is licht afgenomen in vergelijking met 1997.

Vooral de fiets draagt bij aan afname mobiliteit Na een een flinke stijging in 1997 loopt het fietsgebruik in 1998 weer terug. Er is vorig jaar 12,6 miljard kilometer op de fiets afgelegd; bijna één miljard minder dan het jaar daarvoor. Het natte weer in 1998 zal daaraan zeker bijgedragen hebben.
Het autogebruik is gedaald met 0,6 miljard kilometer tot ruim 142 miljard kilometer in 1998. Het gebruik van de trein is sterk toegenomen, namelijk met ruim 1 miljard kilometer. Met bus, tram of metro is vorig jaar 8,4 miljard kilometer afgelegd, evenveel als in 1997.

720 duizend mensen carpoolen naar het werk
Op een gemiddelde doordeweekse werkdag in 1998 gaan ongeveer vijf miljoen mensen op weg naar hun werk; ter vergelijking, de werkzame beroepsbevol-king in 1998 bedraagt 6,6 miljoen personen. In de 2,6 miljoen personenauto's die ge-bruikt worden voor woon-werkverkeer, reizen 3 miljoen personen naar hun werk.
Uit CBS-berekeningen blijkt dat 309 duizend auto's worden gebruikt om te carpoolen. Gemiddeld zitten in die carpoolauto's 2,3 personen. Dit betekent dan ook dat 720 duizend mensen samen in de auto naar het werk rijden.

Per auto minder kilometers gereden
Het personenautopark is in 1998 fors gegroeid naar 6 051 duizend voertuigen. Gemiddeld leggen personenauto's 16 110 kilometer per jaar af. Hiervan wordt 14 940 kilometer in het binnenland afgelegd. Auto's hebben vorig jaar gemiddeld 440 kilometer minder gereden dan in 1997. Deze daling geldt voor alle doeleinden.

Meeste verplaatsingen voor privédoeleinden
Het afgelopen jaar heeft de Nederlander zich gemiddeld 3,6 keer per dag verplaatst. De meerderheid van alle verplaatsingen, zo'n 70 procent, wordt gemaakt voor privédoeleinden, zoals op bezoek gaan, logeren, win-kelen, ontspanning, het wegbrengen of halen van personen, toeren of wandelen. Bijna één op de vier verplaatsingen komt voor rekening van het winkelen. Daarbij wordt vooral gebruik gemaakt van de auto of de fiets. Bij ruim één op de vier keer dat de Nederlander zich verplaatst, gaat het om woon-werkverkeer, zakelijke doeleinden of het volgen van onderwijs.

Technische toelichting
De informatie is afkomstig uit het Onderzoek Verplaatsingsgedrag en het Personenauto Panel van het CBS.

Deel: ' Lichte daling van de mobiliteit in Nederland '
Lees ook