CBS


Laden en lossen in de haven

Vorig jaar is in de Nederlandse zeehavens 405 miljoen ton goederen overgeslagen. Dat is slechts 3 miljoen ton meer dan in 1997. Weliswaar steeg de hoeveelheid geloste goederen ten opzichte van 1997 met ruim 2% naar 320 miljoen ton, maar de 85 miljoen ton die werd geladen betekende een daling van 4%.

Jaarlijks verlaat tussen de 80 en 90 miljoen ton goederen Nederland over zee. Deze hoeveelheid is al lange tijd min of meer constant. In de afgelopen vijftien jaar steeg de aanvoer daarentegen met ruim 40%.

In zeehavens geladen en geloste goederen

Ruim driekwart van de goederen werd vorig jaar in de haven van Rotterdam overgeslagen. Bijna 10% werd overgeladen in Amsterdam, terwijl de havens van Vlissingen en Terneuzen goed waren voor 6% van de goederenoverslag. In Amsterdam, Vlissingen en Terneuzen nam overigens zowel de hoeveelheid geladen als geloste goederen af. Dat is opmerkelijk, want in alle andere zeehavens werden in elk geval meer goederen gelost dan in 1997.

De aanvoer bestond voor eenderde uit ruwe aardolie, voor 15% uit ertsen en voor 12% uit vaste brandstoffen. Ten opzichte van 1997 werden 10% meer vaste brandstoffen gelost, maar 25% minder geladen. Dit is ondermeer het gevolg van de mijnsluitingen in Duitsland, waardoor er in 1998 meer kolen van buiten Europa werden aangevoerd.

De afvoer bestond voor ruim een kwart uit bulkgoederen, vooral aardolieproducten. De rest – bijna driekwart – werd als stukgoed verscheept. Daarbij werd vooral gebruik gemaakt van containers.

Vorig jaar werden 2 miljoen containers gelost en 1,9 miljoen containers geladen. Dat gebeurde nagenoeg geheel in de haven van Rotterdam. Sinds 1983 is het vervoer van containers over zee met 130% gestegen, het gewicht dat in deze containers werd vervoerd steeg met 140% zelfs nog iets sterker.

Containervervoer

Aanvankelijk was het aantal beladen containers in de afvoer duidelijk hoger dan in de aanvoer. In de afgelopen vijftien jaar is dit verschil echter nagenoeg verdwenen. Dit geldt overigens niet voor het vervoerde gewicht in die containers. Hier blijkt dat het verschil tussen aan- en afvoer constant blijft: het vervoerde gewicht in de afvoer ligt jaarlijks ongeveer 5 miljoen ton hoger dan in de aanvoer.

Huub Coninx

Deel: ' Lichte stijging overslag in Nederlandse havens '
Lees ook