Gemeente Breda


EERSTE NIEUWE LICHTMASTBORD ALS RECLAMEMOGELIJKHEID VOOR BREDASE ONDERNEMERS.

Op vrijdag 3 december onthult wethouder A. Oomen van Stadsbeheer het eerste nieuwe lichtmastreclamebord. Dit zou plaatsvinden aan de Vincent van Goghstraat maar vanwege de harde wind zal de wethouder het bord onthullen om 13.30 uur in café 't Hijgend Hert aan de Pasbaan. De nieuwe lichtmastreclameborden zijn bedoeld voor het aanprijzen van producten of diensten van Bredase ondernemers. De maximaal 150 borden komen langs de hoofdwegen, op bedrijfsterreinen en bij winkelcentra te hangen.

Het plan voor de lichtmastreclameborden maakt onderdeel uit van het Buitenreclameplan. Dit plan (vastgesteld in januari 1999) beschrijft het beleid voor bewegwijzering en buitenreclame. De gemeente Breda streeft hierbij naar een evenwicht tussen aan de ene kant de wens van de ondernemers om reclame te maken en aan de andere kant de realisatie van een hoge kwaliteit van de buitenruimte.

Deze kwaliteit komt tot uiting in het beperkt toestaan van reclameborden en de speciale vormgevingslijn voor de reclame-objecten. Vorig jaar zijn in deze vormgevingslijn 150 drievlaksborden geplaatst.

De exploitatie van 150 lichtmastreclameborden is in handen gegeven van het Nationaal Publiciteit Bureau. Met de exploitatieovereenkomst wordt voorzien in de leemte in reclame en verwijsmogelijkheden voor Bredase ondernemers. De overeenkomst is voorlopig voor 10 jaar.

Ondernemers die via deze borden reclame willen maken kunnen rechtstreeks contact opnemen met het Nationaal Publiciteits Bureau, telefoon (023) 538 48 44.

Breda, 3 december 1999.

Deel: ' Lichtmastbord biedt Bredase ondernemers reclamemogelijkheid '
Lees ook