Persbericht

Lichtmasten op zonne-energie krijgen financiële impuls

Energiebedrijf NUON heeft deze week tien lichtmasten geplaatst op zonne-energie. Dit zijn de eerste in een serie van 275 zonlichtmasten die dit jaar in Nederland worden geplaatst.

In het project Professa worden zonlichtmasten geplaatst met een bijdrage van Novem en de Europese Gemeenschap. Mede hierdoor is de zonlichtmast een van de eerste toepassingen op zonne-energie die rendabel is, met name op locaties waar oriëntatieverlichting gewenst is maar nog geen elektriciteitskabel ligt. Plaatsen waar het elektriciteitsnet met meer dan 100 meter moet worden uitgebreid, komen in aanmerking. Afgelopen jaren zijn door gemeenten, provincies en Rijkswaterstaat ruim 200 zonlichtmasten in Nederland opgesteld. Met de financiële impuls kan dit aantal in 1999 worden verdubbeld in het project Professa. Bureau Ecofys voert het project uit in opdracht van de EG en Novem. Hiertoe werkt het bureau nauw samen met leveranciers en energiebedrijven. Ecofys helpt in het project gemeenten, waterschappen, provincies en bedrijven met de aanschaf van systemen. Bovendien controleert het bureau de prestaties en kwaliteit van de masten.

NUON heeft de tien zonlichtmasten in de buitengebieden van de gemeente Barneveld geplaatst. Vijf lichtmasten staan opgesteld in De Glind, vijf in Garderen. Ze staan op plaatsen waar omwille van de verkeersveiligheid verlichting gewenst is, maar geen elektriciteitskabel ligt. Het uitbreiden van het net zou gepaard gaan met te hoge kosten. Zonne-energie bleek een goede oplossing te bieden. De gemeente Barneveld is vorig jaar een natuurstroomovereenkomst aangegaan met NUON. Het plaatsen van de zonlichtmasten sloot daar goed op aan. Van der Biezen van de afdeling Openbare Werken verklaart content te zijn met de verlichting: 'Wij namen het aanbod van NUON met beide handen aan. In De Glind zou op een aantal plaatsen de verlichting met het verwijderen van de laatste bovengrondse kabel ook verdwijnen. Met de zonlichtmasten kunnen we nu toch verlichting aanbieden. In Garderen was voorheen nog helemaal geen sprake van verlichting. Door zonlichtmasten in een bocht en op een kruispunt te plaatsen, kan de veiligheid van het verkeer worden vergroot. Wel moesten we wat schipperen met de juiste locaties. We konden ze niet in de schaduw van bomen plaatsen.' De zonlichtmasten zijn geleverd door firma Stroomwerk uit Deventer. Na enkele proefprojecten is de zonlichtmast genezen van kinderziekten. Het is een standaardproduct geworden dat overal kan worden geplaatst waar het net ophoudt. Mede door deze standaardisatie is ook de prijs interessant geworden.

Verkeersveiligheid en sociale veiligheid

De oriëntatieverlichting wordt ingezet voor verkeersveiligheid en voor sociale veiligheid. De verkeersveiligheid kan worden vergroot door afgelegen kruispunten, uitritten, gevaarlijke bochten en dergelijke te markeren. Automobilisten worden zo geattendeerd op een gevaarlijke situatie. Bovendien kan visuele geleiding (voor wegen opdijken of fietspaden) de veiligheid vergroten. Zonlichtmasten dienen verder ook de sociale veiligheid door bushaltes, abri's, parkeerterreinen en dergelijke te verlichten. Op vele plaatsen was dat nog steeds niet mogelijk vanwege de kosten van de kabel.

Actie goedkope zonlichtmasten tijdens Duurzame Energie beurs Tijdens de World Sustainable Energy Fair wordt er een flinke impuls aan het project Professa gegeven. Deze tweejaarlijkse internationale vakbeurs voor Duurzame Energie wordt van 25-27 mei in de RAI gehouden. Middels een 'kwantumkorting' worden ter gelegenheid van deze beurs zonlichtmasten goedkoper aangeboden dan gebruikelijk. Door gezamenlijk opdrachten te plaatsen, kunnen zonlichtmasten op grotere schaal worden geplaatst dan tot nu toe gebruikelijk was. Dit vertaalt zich in een financieel voordeel dat direct wordt doorberekend aan de klant.

Bijschrift foto

NUON heeft deze week tien zonlichtmasten geplaatst in de buitengebieden van de gemeente Barneveld. De zonlichtmasten besparen enorm veel kosten omdat er geen kabels hoeven worden aangelegd. De foto van een zonlichtmast naast een fietspad in Barneveld is te verkrijgen bij Ecofys (vrij van rechten) of ANP Foto.

Meer informatie

Ecofys, Henry de Gooijer, tel. 030-2808391 e-mail H.deGooijer@Ecofys.nl

Deel: ' Lichtmasten op zonne-energie krijgen financiële impuls '
Lees ook