Lichttherapie effectief bij zwangere vrouwen met depressie


Amsterdam, 20110606 -- Depressie tijdens de zwangerschap, ofwel prenatale of prepartum depressie, komt bij een op de 10 vrouwen voor en gaat gepaard met een risico op complicaties voor, tijdens en na de bevalling. De behandeling van een depressie tijdens de zwangerschap wordt bemoeilijkt door het ontbreken van veilige en effectieve behandelmethodes. Antidepressiva worden alleen ingezet als laatste redmiddel vanwege de bijwerkingen en het gegeven dat het medicijn ook de foetus bereikt. Lichttherapie blijkt wel een effectieve en veilige behandeling te kunnen bieden bij prenatale depressie, aldus een recent gepubliceerd Zwitsers onderzoek.

Volgens cijfers van de WHO (World Health Organization) komt depressie tijdens de zwangerschap bij een op de 10 vrouwen voor. Dit gaat gepaard met een risico op complicaties voor, tijdens en na de bevalling. Zo is een prenatale depressie de sterkste voorspeller van een postnatale depressie. Zwangerschapsadviezen worden slechter nageleefd en het kind, dat veelal voor de uitgerekende datum wordt geboren met een lager geboortegewicht, loopt meer risico op de ontwikkeling van cognitieve, emotionele en gedragsstoornissen.

De behandeling van een depressie tijdens de zwangerschap vraagt om zorgvuldige afwegingen. De behandeling wordt bemoeilijkt door het gebrek aan veilige en effectieve behandelopties. Antidepressiva worden alleen in uiterste gevallen ingezet, vanwege de bijwerkingen en het gegeven dat het medicijn via de placenta de foetus bereikt. Antidepressiva verhogen het risico op een groeiachterstand, vervroegde geboorte en complicaties na de geboorte als onttrekkingverschijnselen en pulmonale hypertensie.

Lichttherapie geniet veel bekendheid bij o.a. winterdepressie en bepaalde slaapproblemen. Eerder dit jaar bevestigde Nederlands onderzoek tevens de effectiviteit bij niet-seizoensgebonden depressie. Uit een studie, recent gepubliceerd in het Journal of Clinical Psychiatry en uitgevoerd door de Academisch Ziekenhuis in het Zwitserse Basel, blijkt dat lichttherapie ook een effectieve en veilige behandeling kan bieden bij niet-seizoensgebonden prenatale depressie.

In deze dubbelblinde studie werden 27 zwangere vrouwen met niet-seizoensgebonden depressie willekeurig verdeeld in twee groepen. Een groep kreeg thuis een lichttherapielamp met helder licht (7000 lux) geïnstalleerd en de andere groep een lamp met gedimd rood licht (70 lux, placebo). Beide groepen kregen de opdracht iedere ochtend na het ontwaken de lamp te gebruiken gedurende 5 weken.

Bij 83,3% van de vrouwen werd een significante afname van de depressieve klachten waargenomen, dankzij het heldere licht. Bijna 70% had helemaal geen depressieve klachten meer. In de placebogroep lagen deze percentages veel lager, 45,5% versus 36,4%. De deelnemers aan de studie rapporteerden geen bijwerkingen.

De hoge aantoonbare effectiviteit en de zeer kleine kans op bijwerkingen maakt lichttherapie een belangrijke behandeloptie voor depressieve zwangere vrouwen. Er zijn geen aanwijzingen dat lichttherapie het ongeboren kind negatief beïnvloedt.

Kijk voor meer informatie over lichttherapie op https://www.goodlite.nl


Deel: ' Lichttherapie effectief bij zwangere vrouwen met depressie '
Lees ook