Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Lidewijde Ongering vrijgesteld plv. directeur-generaal OOV

17 mei 2002

Mevrouw drs. L.M.C. (Lidewijde) Ongering (1958) is benoemd tot vrijgesteld plaatsvervangend directeur-generaal Openbare Orde en Veiligheid op het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Sinds april 2000 oefent zij op het ministerie een gecombineerde functie uit: directeur Politie én plaatsvervangend directeur-generaal Openbare Orde en Veiligheid (OOV). Door het grote aantal, deels langdurige, incidenten op het terrein van de openbare orde en veiligheid in de afgelopen periode en de verder toenemende maatschappelijke en politiek-bestuurlijke aandacht voor dit beleidsterrein, bestaat in de topstructuur van het directoraat-generaal behoefte aan een vrijgesteld plaatsvervangend directeur-generaal naast de directeur-generaal OOV (sinds augustus 1999 drs. A.H.C. (Ton) Annink).

Door de benoeming van mevrouw Ongering tot vrijgesteld plaatsvervangend directeur-generaal komt haar huidige functie van directeur Politie vacant. Deze vacature zal worden vervuld volgens de spelregels van de Algemene Bestuursdienst.


---

Deel: ' Lidewijde Ongering vrijgesteld plv. directeur-generaal OOV '
Lees ook