Ministerie van Justitie

Liefde te koop

Jaarlijks belanden minstens vijftienhonderd minderjarige vrouwen in Nederland in de prostitutie. Veelal zijn zij de prooi van loverboys die hen via emotionele manipulatie dwingen zich te prostitueren. Het voorkomen en bestrijden van meisjesprostitutie is geen eenvoudige opgave. Vooral voor gemeenten en jeugdzorg ligt hier een belangrijke taak weggelegd. Inmiddels zijn in een aantal gemeenten succesvolle methoden ontwikkeld. Deze zijn gebundeld in het boek `Preventie en hulpverlening meisjesprostitutie'.

door Ivoline van Erpecum

Saskia is kwaad. Kwaad op haar vader die zich sinds de scheiding van haar ouders zelden meer laat zien, op haar moeder die de ene vriend na de andere mee naar huis neemt, op haar broertje dat jengelt en treitert. Ze is kwaad op haar leraren die haar keer op keer de klas uitsturen en op de rector die dreigt haar van school te sturen. Eigenlijk is ze kwaad op de hele wereld. Dus wat doe je als bijna 15-jarige vmbo-scholiere: je mokt en moppert, loopt bij tijd en wijle weg van huis, spijbelt als dat zo uitkomt, hangt wat rond en gedraagt je stoer.

Maar eigenlijk voel je je moederzielig alleen, ongelukkig en ervan overtuigd dat niemand van je houdt. En dan plots, op een stralende dag, lijkt het geluk je eindelijk toe te lachen. Je ontmoet een knappe boy, die erg geïnteresseerd in je is. Hij loopt je achterna, wacht op je bij het verlaten van de school, neemt je mee uit, overlaadt je met attenties, noemt je de mooiste en liefste en aardigste en knapste. Hij scheldt mee op thuis en school en de hele wereld en biedt je onderdak aan. Hij heeft een mooie wagen, geld zat, hij zal wel voor je zorgen, je beschermen.

Dus je wordt verliefd op hem, deelt het bed met hem, legt je leven en je geluk in zijn handen en wat maakt het eigenlijk uit dat je een keer het bed deelt met zijn vrienden, zoals hij na een paar weken vroeg. Alleen kleinburgerlijke types doen daar moeilijk over. Je wilt hem niet teleurstellen, niet verliezen, want je hebt niemand om op terug te vallen en bovendien heeft hij lekkere stuff. Dus wat zou het als je je prostitueert. Hij en jij moeten toch ergens van leven. En ook al vind je sommige mannen wat eng, weigeren doe je niet, want dat heb je één keer gedaan en toen was hij zo teleurgesteld dat hij je alle hoeken van de kamer liet zien. En je wil hem niet verliezen, dus...

Dus viel Saskia in handen van een loverboy, die anders dan de naam doet vermoeden, louter en alleen aandacht aan een meisje besteedt om haar - via emotionele manipulatie - na verloop van tijd te dwingen als prostituee te gaan werken. Volgens onderzoek van het Nederlands Instituut voor Sociaal Seksuologisch Onderzoek (Nisso), dat in opdracht van het ministerie van Justitie in 1998 is uitgevoerd, belanden jaarlijks minstens duizend tot vijftienhonderd minderjarige vrouwen in 24 (middel)grote steden in de prostitutie. Tweederde van deze groep bestaat uit allochtone meisjes, die soms zelfs verkracht worden om hen (nog meer) te isoleren van hun familie.

Preventieprojecten

Minderjarigen dwingen tot prostitutie is strafbaar, maar pas in de afgelopen jaren is de aandacht ervoor sterk toegenomen. Ook is thans meer bekend over de rol van loverboys en hun werkwijze, die meestal volgens het hierboven beschreven stramien verloopt. Op de vraag hoe je meisjes kunt behoeden voor loverboys en hoe je slachtoffers kunt helpen om aan het circuit te ontsnappen, hebben inmiddels diverse steden een antwoord gevonden. Zij hebben succesvolle methoden ontwikkeld ter voorkoming en bestrijding van jeugdprostitutie. Zes van deze projecten zijn in opdracht van het ministerie van Justitie door Stade Advies gebundeld in het boekje Preventie en hulpverlening meisjesprostitutie. Twee projecten richten zich op de voorlichting over loverboys aan risicomeisjes. Dat zijn Beauty & the Beast te Utrecht en Beware of Loverboys te Amsterdam. Drie projecten bieden daarnaast vrijwillige hulpverlening aan jonge prostituees: Pretty Woman te Utrecht, Asjate Leeuwarden en Prostitutie Maatschappelijk Werk te Rotterdam . Laatstgenoemde project biedt ook hulp aan jongens die gedwongen zijn zich te prostitueren. Het zesde project, Protocol 13 van het Utrechtse Bureau Jeugdzorg, is gericht op gedwongen hulpverlening middels ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing. De uitgebreide beschrijving van deze projecten (inclusief een overzicht van adressen en contactpersonen) wordt voorafgegaan door een hoofdstuk over de wijze waarop gemeenten in hun lokale jeugdbeleid aandacht kunnen besteden aan het voorkomen van meisjesprostitutie.
* Het boekje `Preventie en hulpverlening meisjesprostitutie. Zes projectbeschrijvingen' is tegen betaling van vijf euro voor de porto- en administratiekosten te bestellen bij Stade Advies, telefoon 030 - 231 00 41, e-mail s.cox@stade.nl.

Dit artikel verscheen eerder in SEC, Tijdschrift over samenleving en criminaliteitspreventie

Voor meer informatie, vragen en suggesties over deze site kunt u terecht bij de redactie

Laatst gewijzigd: 10-07-2002

Deel: ' Liefde te koop '
Lees ook