Ingezonden persbericht


PERSBERICHT
voor directe publicatie

LIFT group en VAPRO-OVP lanceren competentiegebaseerde leeromgeving Compacity

Leidschendam/Zaltbommel, 7 mei 2004. Om tegemoet te komen aan de toenemende behoefte aan flexibele opleidingsmogelijkheden en de vraag naar maatwerk, brengen VAPRO-OVP en LIFT group een op competenties gebaseerde leeromgeving op de markt. In eerste instantie zal deze leeromgeving, Compacity, worden ingezet voor de eigen markten van beide kenniscentra. Maar het is ook nadrukkelijk de bedoeling de leeromgeving als infrastructuur aan te bieden aan derden die hun eigen leerinhouden en kennis kunnen toevoegen. VAPRO-OVP en LIFT group samen leiden per jaar meer dan 18 duizend mensen op.

Compacity is een systeem waarmee de enorme hoeveelheid leermiddelen en leerinhouden dynamisch en vraaggestuurd kan worden uitgeleverd. VAPRO-OVP en LIFT group zijn daardoor nog beter in staat om de verschillende opleidingsvragen te voorzien van een goede oplossing. Het leermateriaal kan in elke gewenste vorm worden geleverd: via een volledig geïntegreerde online leeromgeving, cd-rom, maar desgewenst ook in printvorm. Het is ook mogelijk traditionele leermiddelen te combineren met interactieve leermiddelen.

Competentie gestuurd leren
Karakteristiek voor Compacity is de integrale aanpak van competentiegericht leren. De vele variabelen van het leerproces worden op een realistische wijze ingebracht en geordend. Zo maakt Compacity een onderscheid tussen de individuele leerling, het leerdoel, de leerinhoud, -weg, -stijl en de leeromstandigheden. Door uit te gaan van bedrijfsspecifieke competentieprofielen wordt uitsluitend dat geleerd wat noodzakelijk is voor een goede beroepsuitoefening. Opleidingsinspanningen worden zo efficiënt benut. Het inventariseren van deze competenties gebeurt met behulp van een portfolio-assessment. Door Compacity wordt er vervolgens een individueel opleidingsplan gegenereerd waardoor het mogelijk wordt de nog te verwerven competenties eigen te maken en te kwalificeren.

Behoefte
De behoefte aan flexibele opleidingsmogelijkheden in de industrie neemt alleen maar toe, zo ondervinden LIFT group en VAPRO-OVP. Werknemers, veelal met flexibele werktijden, moeten opleidingen kunnen volgen zonder gebonden te zijn aan beperkende factoren als vaste lesuren, vaste studieduur, studieplaats, beschikbaarheid van docenten, enzovoorts. Ook is er een duidelijke omslag herkenbaar in gewenste competenties van werknemers. Werknemers moeten in staat zijn mee te kunnen gaan met nieuwe ontwikkelingen en zichzelf voortdurend blijven professionaliseren, het leven lang leren. Bedrijven kiezen daarbij steeds vaker voor maatwerkopleidingen. Op basis van beroepsspecifieke competentieprofielen wordt uitsluitend dat geleerd dat noodzakelijk is voor een goede bedrijfsuitoefening.

Opstarten
Deze ontwikkelingen zijn voor VAPRO-OVP en LIFT group aanleiding geweest om Compacity te ontwikkelen. Er is enkele jaren aan gewerkt. Inmiddels is het product marktrijp en wordt de bestaande leermiddelcontent overgeheveld naar de softwareomgeving, zodat de bestaande klanten er mee kunnen gaan werken.

Op bedrijven afgestemd
Bedrijven kunnen hun specifieke kennis vastleggen op een beveiligd deel van de leeromgeving, waardoor deze kennis onderdeel wordt van het programma. Op termijn is het mogelijk de leeromgeving in licentie aan te schaffen. Door verregaande individualisering van leren wordt het leren korter en efficiënter. Dit leidt enerzijds tot snellere toepassing in de werkomgeving, maar ook tot minder uitval van deelnemers. De overige actoren, zoals werkgevers, begeleiders en docenten kunnen actief deelnemen aan het leerproces of het nauwgezet volgen binnen de afgeschermde omgeving.

Over LIFT group
De LIFT group is het kenniscentrum voor de gehele textiele keten van vezel tot gerecycled product. LIFT group is gespecialiseerd in het stimuleren en ontwikkelen van deskundigheid. LIFT group heeft zijn oorsprong in de textiel-, tapijt-, mode- en interieurbranche. Per jaar worden door LIFT group meer dan 3.500 mensen opgeleid.

Over VAPRO-OVP
VAPRO-OVP is actief op het gebied van scholing, personeel en subsidies in de procesindustrie, laboratoria en fotonica. Voor de bedrijven in de procesindustrie ontplooit VAPRO-OVP activiteiten die voor de gehele industrie van belang zijn en die individuele bedrijven ten goede komen. Per jaar worden door VAPRO-OVP meer dan 15.000 mensen opgeleid.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Niet voor publicatie:
Voor meer info of een interview kunt u contact opnemen met: ir. J.P.J. (Sjaak) Mens, directeur VAPRO-OVP (070-320 93 88) of J. (John) Doomen, directeur LIFT group (0418 - 51 13 44).

---- --

Deel: ' LIFT group en VAPRO-OVP lanceren competentiegebaseerde leeromgeving .. '
Lees ook