Provincie Noord-Holland

Persbericht, 28 augustus 2001

Lightrail-proef tussen Haarlem en Zandvoort

Provincie brengt lightrail-proef tussen Haarlem en Zandvoort een stap dichterbij

Met het besluit van Gedeputeerde Staten is de lightrail-proef tussen Haarlem en Zandvoort weer een stap dichterbij gekomen. Een financiële bijdrage van 3,5 miljoen benadrukt het belang dat de provincie hecht aan het in de praktijk uitvoeren van de proef.

Samen met Railinfrabeheer en de regionale vervoerders wil de provincie in de praktijk ervaring opdoen met 'gemengd gebruik' van het bestaande spoor door zowel lightrail als treinen. Centrale vraag tijdens het onderzoek is of dit innovatieve openbaar vervoersysteem een bijdrage kan leveren aan een verbeterd regionaal openbaar vervoernetwerk.

Lightrail is aanzienlijk lichter dan treinen en heeft een aantal aantrekkelijke karakteristieken zoals snellere acceleratie en afremming dan het bestaande materieel, waardoor extra haltes kunnen worden bediend met vergelijkbare reistijd. Ook lagere exploitatie- en infrastructuurkosten en de mogelijkheid om zowel gebruik te maken van treinrails als van metro-/sneltramrails waardoor nieuwe verbindingen mogelijk worden, zijn positieve aspecten van lightrail.

De technische voorbereidingen duren nog ongeveer één jaar. Deze tijd is nodig voor het aanpassen van het Ringlijnmateriaal en plaatsen van extra haltes op het traject. Bij de start rijden dagelijks twee keer per uur lightrailvoertuigen van Haarlem via Haarlem-West, Overveen en Zandvoort-Oost naar Zandvoort. Gedurende twee jaar testen de provincie, Railinfrabeheer en de regionale vervoerders de eigenschappen van lightrail in de praktijk en onderzoeken of het een bijdrage levert aan een regionaal openbaar vervoersnetwerk, Regionet. Afhankelijk van de uitkomst van de proef kan lightrail in de toekomst ook op andere verbindingen in de noordelijke Randstad worden ingezet.

De noordelijke Randstad wordt geconfronteerd met aanzienlijke problemen als het gaat om de bereikbaarheid. Op verschillende fronten worden pogingen gedaan om de congestie op het wegennet te verminderen en de kwaliteit van het openbaar vervoer te verbeteren. In het kader van RegioNet wordt door overheden en vervoerders samengewerkt om een samenhangend en hoogwaardig regionaal openbaar vervoersysteem te ontwikkelingen in de noordvleugel, dat een goed alternatief kan zijn voor het gebruik van eigen vervoer. Hierbij wordt met name gedacht aan het verhogen van frequenties en snelheid, waar nodig het aanbieden van nieuwe haltes en verbindingen, beperking van het aantal overstappen en het verbeteren van kwaliteit en imago van het openbaar vervoer op de afstanden tussen 5 en 40 kilometer. Om de RegioNet-doelstellingen te verwezenlijken zullen innovatieve en gewaagde maatregelen noodzakelijk zijn: aanleg van nieuwe infrastructuur en innovaties in telematica en materieel zijn onontkoombaar om een beter 'openbaar vervoerproduct aan de reizigers aan te kunnen bieden. Print persbericht

Het archief van de Persberichten vindt U in de rubriek Provinciale Stukken (categorie: persberichten).

Deel: ' Lightrail-proef tussen Haarlem en Zandvoort '
Lees ook