Wim van Velzen

Christen Democratisch Appel European People's Party European People's Party and European Democrats Group

Persbericht

Liikanen in ITRE over innovatiebeleid

Datum: 21 Maart 2003
Bijlage: Acrobat Reader Document Innovation policy: updating the Union´s approach in the context of the Lisbon strategy.

Op 20 maart was Commissaris Liikanen in de Industriecommissie om te praten over innovatiebeleid. De Commissaris gaf aan dat innovatiebeleid een belangrijk onderdeel van de Lissabonstrategie is. Voorts gaf hij aan wat de bedoeling is van de nieuwe mededeling van de Commissie over innovatiebeleid. De Mededeling van de Commissie heet voluit: "Communication on Innovation policy: updating the Union's approach in the context of the Lisbon strategy" en is aangenomen op 11 maart 2003.

Het GDP per hoofd van de bevolking is momenteel tweederde van dat in de VS. Dit gat is niet zo groot geweest sinds het einde van de jaren 60. Tweederde van dit gat is te wijten aan de lagere employment rate, en eenderde aan lagere productiviteit. Groei van de productiviteit komt de concurrentiekracht ten goede. Een belangrijke oorzaak van de teleurstellende productiviteitscijfers is onvoldoende innovatie. Voldoende reden dus om prioriteit te geven aan innovatie.

De nieuwe paper tezamen met het Groenboek Ondernemerschap en de mededeling over industriepolitiek in een EU van 25 lidstaten het antwoord van de Commissie op deze problematiek. Het belang van deze nieuwe paper over innovatiebeleid is dat er meerdere dimensies worden belicht van innovatie. Niet alleen wetenschappelijk onderzoek (research) is belangrijk voor innovatie, maar ook innovatie bij ondernemingen is belangrijk. De Commissaris maakt hierbij het onderscheid tussen innovatie en onderzoek ("not all research leads to innovation, and not all innovation is research"). Hij legt uit dat ondernemingen, klein, middelgroot en groot ook innoveren, bijvoorbeeld door het werken met nieuwe businessmethoden die bijvoorbeeld zijn overgenomen uit een andere sector en aangepast naar behoefte.

Kortom, het is belangrijk om ook het bedrijfsleven te betrekken bij innovatie en hen te stimuleren om te innoveren. Hierop gaat de Communicatie verder in. Zie bijlage.

Deel: ' Liikanen in ITRE over innovatiebeleid '
Lees ook