Lijst 14: Debat over luchtkwaliteit misleidend


Ook berichtgeving over luchtkwaliteit is misleidend

DEN HAAG, 20061120 -- "Het publieke debat en de berichtgeving over luchtkwaliteit is misleidend." Dat stellen kandidaten van Lijst 14. "Het debat gaat vooral over `fijn stof' (PM10). Tientallen andere zeer gevaarlijke stoffen worden voor het gemak maar even vergeten.

Media berichten over maatregelen tegen `fijn stof', alsof het de algehele luchtkwaliteit zou betreffen. Dat sinds 2002 niet meer over de luchtkwaliteit wordt gerapporteerd blijft daarbij onvermeld."

Nummer 5 op de lijst, mr Edgar Wortmann, maakt zich - samen met de andere kandidaten - grote zorgen over deze gang van zaken. "Jaarlijks worden tonnen arsenicum en chroom diffuus in het milieu gebracht. Deze stoffen zijn uiterst gevaarlijk. En enkele molecuul kan al gezondheidsschade opleveren, vooral bij kleine kinderen." Wortmann vermoedt dat het staken van de luchtkwaliteitsrapportages verband houdt met deze massale giflozingen. "Indien ze bekend worden zou dat niet alleen betekenen dat enkele bouwprojecten vertraging zouden oplopen. Het zou mogelijk kunnen betekenen dat delen van Nederland moeten worden ontruimd" aldus Wortmann.

Over Lijst 14

Lijst 14 is een lijst van individuele personen - kandidaat volksvertegenwoordigers - niet gebonden aan partijdiscipline. Zij stemmen en spreken zonder last (art. 67 lid 3 Grondwet).

Lijst 14 is opgericht door een groep samenwerkende, niet gesubsidieerde maatschappelijke organisaties, politieke partijen en individuele burgers. Gemene deler is de grote zorg over het verval van de rechtsstaat en het kwaliteitsverlies op vele fronten: persoonlijke vrijheid, privacy, leefomgeving, zelfbeschikking, milieu, voedsel, luchtkwaliteit, energievoorziening ...levenskwaliteit.


Deel: ' Lijst 14 Debat over luchtkwaliteit misleidend '
Lees ook