Gemeente De Wolden

  Persbericht     Zuidwolde, 27 september 2011   Lijst met waardevolle Woldense bomen ter inzage  De gemeente De Wolden heeft een voorlopige lijst met ongeveer 3700 waardevolle bomen op particuliere grond opgesteld en ter inzage gelegd. De gemeenteraad heeft in juli besloten deze bomen te blijven beschermen. Alleen voor de kap van bomen van deze lijst is een inwoner dan een vergunning nodig. Voor de overige bomen is geen vergunning meer nodig. Met de bomenlijst vermindert de gemeente de regels voor de inwoners en beschermt zij de meest waardevolle bomen. Voor gemeentelijke bomen geldt dat de gemeente altijd een zogeheten omgevingsvergunning moet aanvragen.  Voorlopige lijst op dewolden.nl De bomen op de voorlopige lijst voldoen aan een aantal voorwaarden. Zo zijn de beschermde bomen bijvoorbeeld 50 jaar of ouder, hebben een cultuurhistorische waarde en zijn zichtbaar vanaf de openbare weg. De lijst is op dewolden.nl te raadplegen. Tot donderdag 3 november is het mogelijk voor inwoners een zienswijze op deze lijst bij de gemeente in te dienen. Hoe verder? Na de periode van ter inzage legging stelt de gemeenteraad de definitieve bomenlijst vast. De gemeente wil deze bomenlijst eens in de vijf jaar herzien. Subsidie voor onderhoud waardevolle bomen Eigenaren van één of meerdere waardevolle bomen die op de lijst staan, kunnen in aanmerking komen voor een eenmalige onderhoudssubsidie. In totaal stelt de gemeente hier een bedrag van E 70.000,-- voor beschikbaar uit de TenneTgelden. Hierbij geldt het motto: 'Wie het eerst komt, het eerst maalt'. Wie belangstelling heeft, kan zich voor 1 oktober aanmelden door een formulier op dewolden.nl in te vullen. Het formulier is ook aan te vragen bij Gemeentewinkel via T. 14 0528. 

Deel: ' Lijst met waardevolle Woldense bomen ter inzage '


Lees ook