ministerie van landbouw, natuurbeheer en visserij

hygiënevoorschriften besmettelijke dierziekten

lijst van lidstaten met besmettelijke dierziekten

datum: 19 november 1999

in verband met een uitbraak van afrikaanse varkenspest in portugal wordt portugal toegevoegd aan de lijst van lidstaten als bedoeld in artikel 12 en 14 van de regeling inzake hygiënevoorschriften besmettelijke dierziekten.
tevens is van de gelegenheid gebruik gemaakt om spanje van deze lijst te schrappen, nu in spanje geen sprake meer is van een dierziekte als bedoeld in de artikelen 12 en 14 van de regeling inzake hygiënevoorschriften besmettelijke dierziekten.

de uitbraak van afrikaanse varkenspest in portugal betekent dat vrachtwagens waarmee even-hoevigen uit portugal worden ingevoerd, of lege vrachtwagens afkomstig uit portugal, bestemd voor het vervoer van evenhoevigen, moeten worden gereinigd overeenkomstig artikel 12 en 13 van de regeling inzake hygiëne-voorschriften besmettelijke dierziekten. tevens is het aanwezig zijn van deze vervoermiddelen verboden op landbouwbedrijven, slachtplaatsen, markten en andere plaatsen waar evenhoevigen aanwezig zijn, voorzover deze vervoermiddelen niet zijn gereinigd en ontsmet. onderhavige bekendmaking strekt er toe een en ander onder de aandacht van betrokkenen te brengen.

de staatssecretaris van landbouw, natuurbeheer
en visserij,

gelet op de artikelen 10, eerste en tweede lid, onderdeel b, en 11, eerste lid, onderdeel b, van de gezondheids- en welzijnswet voor dieren en de artikelen 12, derde lid, en 14, derde lid, van de regeling inzake hygiëne-voorschriften besmettelijke dierziekten;

maakt bekend:

de lijst als bedoeld in de artikelen 12, derde lid, en 14, derde lid, van de regeling inzake hygiëne-voorschriften besmettelijke dierziekten omvat de volgende lidstaten waar één van de in voornoemde artikelen genoemde dierziekten heerst:


* duitsland

* italië

* portugal

de staatssecretaris van landbouw, natuurbeheer en visserij,

voor deze,
de directeur-generaal van landbouw, natuurbeheer
en visserij,
j.f. de leeuw

de lijst van lidstaten met besmettelijke dierziekten van 31 juli 1998, kenmerk j.986923, wordt ingetrokken.

deze bekendmaking wordt met de toelichting op het internet geplaatst onder het adres https://www.minlnv.nl/dierziekten

Deel: ' Lijst van lidstaten met besmettelijke dierziekten '
Lees ook