expostbus51


RVD/DV

MINISTERRAAD: Lik-op-stuk-beleid Warenwet

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Persbericht Ministerraad

01 april 1999

LIK-OP-STUK-BELEID IN WARENWET

De ministerraad heeft op voorstel van minister Borst van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, besloten het systeem van bestuurlijke boetes als handhavingsinstrument in de Warenwet op te nemen. Dit betekent dat voor de meeste overtredingen van de Warenwet geen strafrechtelijke procedure wordt ingezet, maar dat de minister een boete oplegt. Overtredingen die met opzet zijn begaan of die het gevolg zijn van roekeloosheid en die daarnaast de gezondheid of veiligheid van de mens direct in gevaar brengen, vallen niet onder het boetesysteem. Als vanouds zal hier bij overtredingen het Openbaar Ministerie worden ingeschakeld.

Doel van het besluit is een sneller en efficiënter handhaving mogelijk te maken en het Openbaar Ministerie te ontlasten.

De Warenwet (1919) stelt eisen aan het maken en verhandelen van levensmiddelen en andere producten. De Inspectie Gezondheidsbescherming, Waren en Veterinaire Zaken is belast met de controle op de Warenwet.

RVD, 01.04.1999


01 apr 99 16:48

Deel: ' Lik-op-stuk-beleid in Warenwet '
Lees ook