Persbericht

INFORMATIE VOOR DE PERS

LILIANE FONDS STERK IN BEWEGING

Oprichtster Liliane: persoonsgerichte werkwijze is de kracht

Het Liliane Fonds is een speciaal fonds voor kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden. Het fonds werkt op een persoonsgerichte, kleinschalige manier. Er zijn 57.000 particuliere donateurs en tientallen bedrijven en instellingen in ons land die het werk steunen. Zij worden regelmatig geinformeerd over de activiteiten van het Liliane Fonds via een Nieuwsbrief. In de Nieuwsbrief van maart vertelt de oprichtster, mevrouw Liliane (Lieke) Brekelmans-Gronert bij gelegenheid van haar 70ste verjaardag, over haar visie op het werk van het Liliane Fonds.

Spaarpot
Tijdens een bezoek aan haar geboorteland Indonesië ontmoette Liliane de
18-jarige Agnes, die net als zij door polio gehandicapt is. Liliane werd getroffen door het verschil in gekregen kansen en besloot te helpen. Omdat ze geen enkele stichting kon vinden die hulp verleende aan één persoon begon Liliane samen met haar man Ignaas te sparen. Vrienden spaarden mee en al snel was er genoeg geld bij elkaar om Agnes te helpen. Die spaarpot is in de voorbije 19 jaar uitgegroeid tot een professionele hulpverleningsorganisatie. Op dit moment is Liliane zelf niet meer actief binnen het Liliane Fonds; ze heeft nu meer een beschouwende rol:"Voor mij is het Liliane Fonds net zoiets geworden als een groot, dierbaar en heel bekend schilderij, dat je van een afstandje bekijkt, terwijl het in je hart zo dichtbij is". Nog altijd vindt zij de persoonsgerichte hulp de kracht van het Liliane Fonds: "Voor mij is het zowel een werkwijze als een filosofie, waarbij je aandacht hebt voor de persoon en situatie van elk kind dat je wilt helpen, maar ook voor elke contactpersoon, donateur of collega, als onmisbaar deel van het geheel. Het is de essentie, de inspiratie van waaruit we het Liliane Fonds zijn begonnen".

Liliane Fonds
Vorig jaar hielp het Liliane Fonds 21.805 kinderen met een handicap in een tachtigtal ontwikkelingslanden. Per kind was een gemiddeld bedrag nodig van ƒ 324,61. Hulp wordt geboden in de vorm van operaties, medische behandelingen, hulpmiddelen om beter te kunnen zitten, lopen, staan, horen of zien, (speciaal) onderwijs, vakopleidingen en aanzetten tot zelfstandigheid. Dit wordt geregeld via de contactpersoon ter plekke. Deze contactpersonen zorgen voor het contact tussen de kinderen en het Liliane Fonds. Zij nemen verantwoording voor de begeleiding van de kinderen en hun ouders tijdens de revalidatie. In iedere nieuwsbrief vertelt het Liliane Fonds de verhalen van een twintigtal kinderen en jongeren. In de Nieuwsbrief van maart staat Sangare uit Ivoorkust op de voorpagina. Sangare is een meisje van vier jaar en zij is een van de kinderen die met een aangepast hulpmiddel leert lopen. Eenvoudig, maar effectief.

Hulp is hard nodig
Het Liliane Fonds is CBF-Keurmerkhouder. Het keurmerk wordt toegekend door het Centraal Bureau Fondsenwerving in Amsterdam en garandeert verantwoorde werving en besteding van fondsen. De hulpverlening richt zich op de individuele behoefte van juist dat ene kind. Uitgangspunt is wat het kind wél kan en niet de handicap. De ouders staan vaak machteloos, omdat ze de medische kosten en hulpmiddelen niet kunnen betalen. Deze kinderen kunnen daardoor niet mee in de samenleving. Juist deze kinderen wil het Liliane Fonds helpen. Het aantal hulpaanvragen bij het Liliane Fonds blijft stijgen. Het Liliane Fonds is daarom voortdurend op zoek naar donateurs, die het werk met een vrijwillige bijdrage wil ondersteunen. Op 12 maart zendt de TROS op Nederland 2 om ± 21.30 uur een reportage uit over het werk van het Liliane Fonds in India.Voor meer informatie: Liliane Fonds, St. Catharinastraat 1, Postbus 75, 5250 AB Vlijmen, tel:073-5119029.

Liliane FondsThe special foundation for handicapped childrenPostbus 755250 Vlijmen, Netherlands
 
Visit our website: www.lilianefonds.nle-mail: info@lilianefonds.nl

Deel: ' Liliane Fonds sterk in beweging '
Lees ook